Logotype

Boka hotell

Scandics boksluts­kommuniké 2020 – Återhämtning förväntas efter ett utmanande 2020

Finansiella rapporter | Finansiell information | 17 feb, 2021 | 07:30 CET | Regulatorisk

Sammanfattning av fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen minskade med 71 procent till 1 377 MSEK (4 831).
  • Beläggningsgraden sjönk till 23 procent i kvartalet, på grund av ökad smittspridning och skärpta myndighetsrestriktioner på samtliga marknader.
  • Justerat EBITDA uppgick till -282 MSEK (504). Kvartalsresultatet påverkades positivt av erhållna statliga stöd om 226 MSEK och hyresrabatter om ca 180 MSEK
  • Exklusive IFRS 16 samt jämförelsestörande poster uppgick resultat per aktie till -2,37 SEK (1,83).
  • Vid slutet av kvartalet uppgick Scandics tillgängliga likviditet, inklusive kreditlöften, till omkring 1 900 MSEK.

Sammanfattning av året

  • Nettoomsättningen minskade med 61 procent till 7 470 MSEK (18 945) och justerat EBITDA uppgick till  –1 503 MSEK (2 046). Erhållna hyresrabatter under året uppgick till 196 MSEK och erhållna statsstöd uppgick till 726 MSEK.
  • Justerat för IFRS 16 samt jämförelsestörande poster uppgick resultat per aktie till -37,19 SEK (7,49) med en väsentlig negativ påverkan från nedskrivningar av immateriella tillgångar som skedde i det första kvartalet.

Händelser efter balansdagens slut

  • Scandic har efter förhandlingar med hyresvärdarna nått överenskommelser om hyresreduktioner på upp till 900 MSEK, framförallt för 2020-2022, varav merparten avser 2021.
  • I dagsläget uppgår tillgänglig likviditet, inklusive kreditlöften, till omkring 1 400 MSEK.
 

VD-ord i korthet

Det senaste året har varit extremt utmanande för hela hotellindustrin. Som vi tidigare meddelat sjönk vår beläggningsgrad till 23 procent i det fjärde kvartalet till följd av ökad smittspridning och skärpta restriktioner. Beläggningen har i december och januari varit omkring 15 procent, till viss del påverkat av att vi valde att stänga omkring hälften av våra hotell runt jul och nyår. För februari förväntas beläggningsgraden uppgå till omkring 18 procent. 

Mot en mer normal hotellmarknad från sommaren

Vi är övertygade om att hotellmarknaden kommer att återhämta sig under 2021.  I takt med att vaccinationerna genomförs utgår vi från att restriktionerna lättas vilket kommer att möjliggöra ökat resande, sport-och kulturevenemang och möten. Initialt räknar vi med att efterfrågan kommer att vara driven av intra-nordiskt resande, vilket normalt utgör drygt 80 procent av Scandics totala gästnätter.

I det korta perspektivet kommer efterfrågan helt avgöras av i vilken takt restriktionerna lättas. Vi räknar med en återhämtning där beläggningen ökar månad för månad, främst drivet av nationellt och intra-nordiskt fritidsresande kombinerat med gradvis ökning av affärsresor och möten för våra nordiska kunder. Vi räknar med att takten i återhämtningen gradvis kommer att öka och att beläggningen under sommaren blir högre än vad den var under motsvarande period föregående år. Avgörande för detta scenario är att smitto – och dödstalen fortsätter att minska innan vaccinationerna är genomförda till sommaren.

Kraftfullt agerande gör oss väl rustade inför en återhämtning

Scandic har agerat snabbt och kraftfullt under krisen. På kort tid halverade vi kostnads­basen vilket tyvärr påverkat tusentals medarbetare. Under de senaste månaderna har vi lagt stor kraft på att träffa överenskommelser med hyresvärdarna för att reducera hyreskostnaderna. Vi har åstadkommit reduktioner på upp till 900 MSEK samtidigt som vi också senarelagt planerad öppning för några av hotellen i vår pipeline för 2021. Vi arbetar fortsatt aktivt med att optimera vår hotellportfölj och pipeline. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till de fastighetsägare som bidragit och för de statliga stöd som vi erhållit under detta mycket speciella år.

Med kraftigt sänkt kostnads­nivå kombinerat med vår effektiva operationella modell har Scandic alla förutsättningar att nå en god lönsamhetsnivå när efterfrågan kommer tillbaka, även om beläggningen förväntas vara lägre än vad den var alldeles innan pandemin. Scandic har ett attraktivt hotellerbjudande som riktar sig till breda målgrupper vilket gör oss väl positionerade för en återhämtning i marknaden.

Högt fokus på finansiering och likviditet

I takt med att beläggningen ökar kommer det kassamässiga utflödet att minska och vi bedömer fortsatt att vi har kapacitet att generera positivt kassaflöde vid en beläggningsgrad runt 50 procent. Vi kommer inom kort presentera en lösning i syfte att stärka vår finansiella ställning som är förankrad hos våra huvudägare.

Jens Mathiesen
VD & koncernchef

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari  2021  kl. 07.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Vikström, Director Investor Relations
E-post: henrik.vikstrom@scandichotels.com

Telefon: +46 70 952 80 06

www.scandichotelsgroup.com

 

Rapportpresentation 17 februari 2021  kl 09.00 CET

En presentation av rapporten sker i dag den 17 februari  kl 09.00 CET. Scandics VD & koncernchef Jens Mathiesen CFO Jan Johansson presenterar rapporten tillsammans med CFO Jan Johansson i en webbsändning och telefonkonferens.

För deltagande per telefon, vänligen ring: SE +468 566 426 92, UK: +44 3333 009 030. Ring gärna in 5 minuter innan start. Presentationen sker på engelska.

Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även boksluts­kommunikén
och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

 

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.scandichotelsgroup.com      

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt