Logotype

Boka hotell

Scandics boksluts­kommuniké 2016 – En stark avslutning på ett framgångsrikt år

Finansiella rapporter | Finansiell information | 23 feb, 2017 | 07:30 CET

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2016

  • RevPAR LFL ökade med 5,2% drivet av högre beläggningsgrad och ökat genomsnittligt rumspris.
  • Nettoomsättningen steg med 12,3% till 3 463 MSEK (3 085). Ökningen förklaras av högre RevPAR, fler rum i drift samt positiva valutaeffekter.
  • Justerat EBITDA ökade med 38% till 457 MSEK (332) mot­svarande en marginal om 13,2% (10,8).

Sammanfattning av januari - december 2016

  • RevPAR LFL ökade med 6,3% drivet av högre beläggningsgrad och ökat genomsnittligt rumspris.
  • Nettoomsättningen steg med 7,3% till 13 082 MSEK (12 192), främst drivet av ökad RevPAR och fler rum i drift.
  • Justerat EBITDA ökade med 21% till 1 513 MSEK (1 246) motsvarande en marginal om 11,6% (10,2).
  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3.15 SEK per aktie.

  
VD-ord i korthet
Scandics avslutade året med ett starkt fjärde kvartal, och vi överträffade våra finansiella mål under 2016. Under kvartalet såg vi fortsatt god försäljningstillväxt och marginalförbättring. Efterfrågan har generellt sett utvecklats positivt på de nordiska marknaderna och vi har fortsatt att stärka våra marknadspositioner.

Scandic har under året genomfört en rad viktiga investeringar i den kommersiella plattformen, bland annat genom en förstärkt marknadsorganisation. Vi har dessutom arbetat aktivt med vår hotellportfölj, och har sett en god utveckling för våra fem nyöppnade hotell. Efter de avtal vi annonserat i början av 2017 har vi nu en rekordstor pipeline med 17 hotell och drygt 5 000 rum.

Scandic står väl rustat inför 2017. Vi har en stark balansräkning som ger goda möjligheter till fortsatt expansion både i Norden och selektivt på den tyska marknaden.

Frank Fiskers
VD & koncernchef

 
Rapportpresentation 23 februari 2017 kl 9.00 CET

En presentation av rapporten sker i dag den 23 februari kl 9.00 CET. Scandics VD & koncernchef Frank Fiskers presenterar rapporten tillsammans med CFO Jan Johansson i en webbsändning och telefonkonferens.

För deltagande per telefon, vänligen ring: +46 8 5664 2694 eller +44 20 3008 9806.

Ring gärna in 5 minuter innan start.

Presentationen sker på engelska.

Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även boksluts­kommunikén och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

 
Scandic Hotels Group (publ) offentliggör denna information enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning samt lagen om värde­pappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2017 klockan 07.30 CET.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Vikström, Director Investor Relations
E-post: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 (0)76 109 05 47
www.scandichotelsgroup.com

 
Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 14 400 medarbetare och med ett nätverk av närmare 230 hotell fördelat på cirka 44 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen med 1,9 miljoner medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och Scandic är vald till ‘best hotel brand’ i Norden (BDRC). Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com