Logotype

Boka hotell

undefined

Extra Bolagsstämma 2021

Scandic Hotels Group AB kallar till extra bolagsstämma onsdagen den 21 april 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Scandics extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

KONTAKT