Logotype

Boka hotell

Kommuniké från Scandics extra bolagsstämma

Pressmeddelande | Finansiell information | 21 apr, 2021 | 11:50 CEST | Regulatorisk
Scandics extra bolagsstämma hölls onsdagen den 21 april 2021. För att motverka spridning av Covid-19 genomfördes extra bolagsstämman enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 26 mars 2021 att det av Scandic upptagna lånet på totalt nominellt högst 1 800 000 000 SEK ska ge rätt till konvertering till aktier i Scandic genom emission av konvertibler.

För ytterligare information om beslutet hänvisas till kallelsen och styrelsens fullständiga förslag som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.scandichotelsgroup.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Vikström, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
Email: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 709 528 006

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2021 kl. 11:50 CEST.

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt