Logotype

Boka hotell

Scandics boksluts­kommuniké 2022 - Stabilt kvartal avslutar starkt år

Finansiella rapporter | Finansiell information | 16 feb, 2023 | 07:30 CET | Regulatorisk

sammanfattning FJÄRDE kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade till 5 228 MSEK (3 783), motsvarande en ökning om 38,2 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2021.
 • Den genomsnittliga beläggningsgraden ökade till 57,0 procent jämfört med 51,1 procent under det fjärde kvartalet 2021.
 • Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) ökade till 695 SEK (510) drivet av ökad beläggning och positiv prisutveckling.
 • Justerat EBITDA uppgick till 476 MSEK (436).
 • Exklusive IFRS 16 uppgick resultat per aktie till 0,49 SEK (0,65).
 • Fritt kassaflöde uppgick till 945 MSEK (831).
 • Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA uppgick till 0,6 ggr (1,1 ggr inkluderat konvertibellånet).
 • Scandic öppnade två hotell: Scandic München Macherei i Tyskland med 234 rum och Scandic Opus Horsens i Danmark med 132 rum.

sammanfattning helåret 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 90,7 procent till 19 230 MSEK (10 086).
 • Justerat EBITDA uppgick till 2 536 MSEK (6). Exklusive direkta statsstöd och poster av engångskaraktär uppgick justerat EBITDA till 2 103 MSEK, motsvarande en justerad EBITDA marginal om 11,1 procent.
 • Exklusive IFRS 16 uppgick resultat per aktie till 4,10 SEK (-5,75).
 • Fritt kassaflöde uppgick till 2 202 MSEK (185).
 • För 2022 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att inte lämna någon utdelning.

 

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGENS SLUT

 

 • Scandic har tecknat avtal om extern finansiering med en total kreditram om 3 450 MSEK till den 31 december 2025.

 

 

VD KOMMENTAR

Stabilt kvartal avslutar ett starkt år
Vi avslutade året med ett stabilt kvartal präglat av fortsatt god efterfrågan och ökande prisnivåer. Nettoomsättning ökade med 38 procent jämfört med samma period i fjol och justerat EBITDA förbättrades till 476 (436) MSEK. På helårsbasis ökade nettoomsättningen till 19 230 MSEK, nästan en fördubbling jämfört med i fjol och något högre än för 2019.
 
Justerat för statsstöd och andra engångseffekter om 433 MSEK levererade vi ett något högre helårsresultat jämfört med 2019, med en rörelsemarginal om 11,1 procent i linje med vårt finansiella lönsamhetsmål. Inkluderat engångseffekter rapporterade vi vårt bästa årsresultat någonsin med en rörelsemarginal om 13,2 procent. Resultatet påverkades positivt av engångseffekter men vi ska samtidigt påminna oss om att 2022 inleddes med ett mycket svagt kvartal präglat av restriktioner på flera av våra marknader. Vi är nöjda med resultatet som främst drivits av vår kommersiella förmåga att möta den växande efterfrågan samt att vi bibehållit ett stort fokus på effektivitet och kostnads­kontroll.
 
Vi hade ett starkt fritt kassaflöde i kvartalet om 945 MSEK och 2 202 MSEK för helåret. Under året har vi successivt minskat skuldsättningen som vid årets utgång var på en lägre nivå än före pandemin även inkluderat konvertibellånet.
 
Fortsatt god efterfrågan från företagskunder och fritidsresenärer
I det fjärde kvartalet var efterfrågan fortsatt god från både företagskunder och fritidsresenärer. Den genomsnittliga beläggningsgraden i det fjärde kvartalet uppgick till 57 procent jämfört med 51 respektive 62 procent för motsvarande period 2021 och 2019. Den något lägre beläggningsgraden jämfört med 2019 berodde främst på lägre efterfrågan avseende interkontinentala resor från och till Asien där ett flertal länder påverkades av covid-relaterade restriktioner.

Genomsnittligt rumspris ökade till 1 219 SEK jämfört med 999 SEK respektive 1 080 SEK för samma period 2021 och 2019. Genomsnittlig intäkt per rum (RevPAR) ökade till 695 SEK jämfört med 510 SEK respektive 672 SEK för motsvarande period 2021 och 2019. Vi ska även beakta att vi vid utgången av kvartalet hade cirka sex procent fler rum än vid samma tidpunkt 2019.

Hög portföljaktivitet under året
Som tidigare kommunicerat öppnade vi två hotell i det fjärde kvartalet: Scandic Macherei i München i Tyskland och Scandic Opus i Horsens i Danmark. Totalt öppnade vi 10 hotell under året med cirka 2 850 rum och vi är nöjda med hur hotellen tagits emot av marknaden. I takt med marknadens återhämtning har vi ökat fokus på att addera fler högkvalitativa hotell till vår pipeline.

Stabil inledning på året
Året har inletts stabilt och utifrån nuvarande bokningsläge förväntar vi oss fortsatt god prisutveckling, och stabila beläggningsgrader på en något lägre nivå än för det första kvartalet 2019. Jag ser med tillförsikt fram emot ett nytt år och med en stabil finansiell position och hög operationell effektivitet är vi väl positionerade för framtiden.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare för deras insatser under året och våra gäster för deras förtroende.

Jens Mathiesen                                                                                                                  
VD & koncernchef         

 

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023  kl. 07.30 CET. 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Rasmus Blomqvist, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
Email: rasmus.blomqvist@scandichotels.com
Telefon: +46 702 335 367

Åsa Wirén, Ekonomi- och finansdirektör, Scandic Hotels Group
Email: asa.wiren@scandichotels.com
Telefon: +46 706 444 533


Rapporten presenteras i en webbsändning och telefonkonferens idag kl. 09.00 CET.

Scandics vd & koncernchef Jens Mathiesen presenterar rapporten tillsammans med CFO Åsa Wirén i en webbsändning och telefonkonferens. Presentationen är på engelska.

Tid: Torsdag 16 februari, 2023 kl. 09.00 CET.

Plats: Webbsändning och telefonkonferens.

Telefonnummer: SE: +46 8 5051 6386 | +44 20 3198 4884 | +1 412 317 6300

Pinkod: 5310435#

Ring gärna in fem minuter innan start.

Följ den webbsända presentationen live via denna länk.

Webbsändningen hittar du även på www.scandichotelsgroup.com, där även delårsrapport och presentation kommer att finnas tillgängliga.

Välkommen att lyssna in och ställa frågor.Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med ett nätverk av omkring 280 hotell och 58 000 hotellrum i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com 

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt