Logotype

Boka hotell

Scandic förutser mycket stark resultatutveckling med förväntad justerad EBITDA på 1 000-1 100 MSEK för det andra kvartalet 2022

Pressmeddelande | Finansiell information | 9 jun, 2022 | 17:45 CEST | Regulatorisk

Scandic förväntar mycket stark resultatutveckling under årets andra kvartal drivet av en kraftigt förbättrad hotellmarknad i kombination med hög effektivitet, kostnads­kontroll samt ett antal engångsrelaterade poster.

Scandic Hotels bedömer att nettoomsättningen för årets andra kvartal kommer att uppgå till 5 200-5 400 MSEK. Justerat EBITDA förväntas uppgå till 1 000-1 100 MSEK, vilket är en betydligt högre resultatnivå än bolagets tidigare förväntningar.

Hotellmarknaden har varit mycket stark under kvartalets två första månader och Scandic räknar med en liknande marknadsutveckling i juni.  Scandics genomsnittliga intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) var i april och maj i linje med motsvarande månader 2019, vilket var ett rekordår för Scandic. Koncernens beläggningsgrad uppgick i april och maj till 55 respektive 65 procent. De genomsnittliga rumspriserna har fortsatt att förbättras under kvartalets två första månader och var högre än under motsvarande period 2019.

Scandics har haft en fortsatt hög effektivitet och god kostnads­kontroll vilket bidragit till en förbättrad lönsamhet. Trots en stark hotellmarknad och fler rum i drift är antalet medarbetare lägre än vid motsvarande tidpunkt 2019,

Kvartalsresultatet förväntas vara positivt påverkat av erhållna statsstöd om cirka 60 MSEK främst hänförligt till Danmark och Tyskland. Dessutom bedöms resultatet påverkas positivt med drygt 100 MSEK av intäkter från avtalet med norska staten om beredskap för boende för flyktingar från Ukraina.

Scandic Hotels publicerar sin delårsrapport för det andra kvartalet 2022 klockan 07.30 CEST fredagen den 15 juli 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henrik Vikström, Director Investor Relations
Email: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 709 52 80 06

 

Åsa Wirén, Chief Financial Officer
Email: asa.wiren@scandichotels.com
Telefon: +46 70 644 4533

 

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni kl. 17.45 CEST.

 

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.scandichotelsgroup.com      

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt