Logotype

Boka hotell

Scandic kommenterar marknadsläget – Positiv utveckling under sommaren och lovande inledning på hösten

Pressmeddelande | Finansiell information | 15 sep, 2021 | 08:00 CEST | Regulatorisk

Scandics beläggningsgrad uppgick till omkring 58,5 respektive 53,5 procent i juli och augusti. Baserat på nuvarande bokningsläge förväntas Scandics beläggningsgrad uppgå till minst 50 procent i september.  

Sedan slutet av det andra kvartalet har efterfrågan utvecklats positivt på Scandics marknader. Som tidigare meddelats var Scandics beläggningsgrad omkring 36 procent i juni. Sedan dess har beläggningsgraden förbättras, främst drivet av inhemskt fritidsresande, till 58,5 procent i juli och 53,5 procent i augusti. Jämfört med föregående år har den tydligaste ökningen skett i storstäderna, även om den generella nivån på Scandics storstadshotell fortfarande varit klart lägre än den var innan pandemin bröt ut.

Scandics beläggningsgrad har under inledningen av september legat kvar över 50 procent, samtidigt som prisutvecklingen varit positiv jämfört med föregående kvartal. Efterfrågan under veckodagarna drivs nu i allt högre utsträckning av inhemskt företagsresande och möten medan beläggningen varit på en fortsatt god nivå under helgerna. I dagsläget är Danmark och Norge de nordiska marknader som har högst beläggning, medan aktivitetsnivån i Finland är på en betydligt lägre nivå.

Det finns ett stort uppdämt behov för möten bland Scandics kunder efter en lång period med omfattande restriktioner samtidigt som många arbetat hemifrån. Även om kunderna fortfarande agerar med korta ledtider, sker det nu en tydlig ökning i bokningsaktivitet för möten.

Scandic gör fortsatt bedömningen att en beläggningsgrad omkring 40 procent behövs för att generera positivt justerat EBITDA och ca 50 procent för positivt kassaflöde. Därutöver förväntas Scandic under det tredje kvartalet erhålla statsstöd på omkring 80 MSEK, främst hänförligt till den tyska verksamheten.

- Det är mycket glädjande att konstatera att vår beläggningsgrad legat kvar på en nivå över 50 procent från den andra veckan av juli fram till idag, Detta visar tydligt att en ökad efterfrågan för affärsresande och möten har kompenserat för minskat fritidsresande under veckodagarna i samband med att semesterperioden avtog från mitten av augusti. Den ökade bokningsaktivitet som vi nu ser gör att vi har en positiv syn på utvecklingen för de kommande månaderna, säger Jens Mathiesen, vd och koncernchef på Scandic Hotels.

Scandics delårsrapport för det tredje kvartalet publiceras den 28 oktober klockan 07.30.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Johansson, Ekonomi- och finansdirektör             
Email: jan.johansson@scandichotels.com

Telefon: +46 705 75 89 72

Henrik Vikström, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
Email: henrik.vikstrom@scandichotels.com

Telefon: +46 709 52 80 06

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 september 2021 kl. 08:00 CET

 

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.scandichotelsgroup.com      

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt