Logotype

Boka hotell

Scandics styrelse föreslår att aktieutdelningen för 2019 ställs in för att stärka den finansiella ställningen

Pressmeddelande | Finansiell information | 16 mar, 2020 | 19:35 CET | Regulatorisk
Vid ett extrainsatt styrelsemöte den 16 mars beslutade styrelsen för Scandic Hotels Group AB att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget till årsstämman om 3,70 SEK per aktie, till följd av det kraftigt försämrade affärsläget. Vidare beslutade styrelsen att senarelägga årsstämman 2020 samt publiceringen av årsredovisningen för 2019 och delårsrapporten för det första kvartalet 2020.

Beslutet att ställa in utdelningen är en del av ett omfattande åtgärdsprogram för att anpassa Scandic till en ny marknadssituation med kraftigt minskad beläggningsgrad till följd av utbredningen av coronaviruset (COVID-19).

Scandic vidtar en rad kraftfulla åtgärder för att minska kostnaderna. Det sker nu en omfattande nedbemanning, både i hotelldriften och i stödfunktioner. Scandic välkomnar de regeringsbeslut som tagits i den nordiska länderna för att möjliggöra kortidspermittering samt uppskjutning av betalning av skatter och avgifter. Scandic kommer att tillfälligt stänga vissa hotell och man har en konstruktiv dialog med fastighetsägarna för att på bästa sätt hantera den uppkomna situationen.

Mot bakgrund av nuvarande marknadssituation har styrelsen beslutat att flytta fram offentliggörandet av årsredovisningen för 2019 från 20 april till 30 april samt offentliggörandet av delårsrapporten för januari-mars 2020 från 5 maj till 29 maj. Dessutom ändras datumet för Scandics årsstämma från 11 maj till 15 juni 2020.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Johansson, CFO
Email:
jan.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 705 758972

Henrik Vikström, Director Investor Relations
Email:
henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 709 528006
 

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 mars 2020 kl. 19:35 CET.
 

Om Scandic Hotels Group                                                                                                                                
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 18 000 medarbetare och med ett nätverk av närmare 280 hotell fördelat på cirka 57 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA. Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

 

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt