Logotype

Boka hotell

Scandics boksluts­kommuniké 2019 – Fortsatt förbättring av justerat EBITDA

18 februari, 2020 | 07:30 CET | Categories: Finansiella rapporter | Regulatorisk

sammanfattning av FJÄRDE KVARTALET

  • Nettoomsättningen ökade med 5,1% till 4 831 MSEK (4 595) främst drivet av fler rum i drift och stark försäljningstillväxt i Finland.
  • Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 4,4% varav nettoomsättningen för jämförbara enheter steg med 2,2%.
  • Justerat EBITDA förbättrades till 504 MSEK (487), tack vare stärkt resultat i Finland och Norge. Justerat för effekter från finansiell leasing samt jämförelsestörande poster uppgick resultat per aktie till 1,83 SEK (1,84).
  • Avtal om nytt hotell i Helsingfors med 350 rum och ett nytt hotell i Örebro med 160 rum.
  • Under kvartalet lämnades hotellen Scandic Lappeenranta och Seurahuone i Finland med totalt 213 rum.

sammanfattning av året

  • Nettoomsättningen steg med 5,2% till 18 945 MSEK (18 007) och den organiska tillväxten uppgick till 3,9%. För jämförbara enheter steg omsättningen med 1,5%.
  • Det fria kassaflödet förbättrades under året, och uppgick till 777 MSEK (263). Ökningen förklaras bland annat av ett högre justerat EBITDA, förbättrad rörelsekapitalutveckling samt lägre investeringar.
  • Justerat för effekter från finansiell leasing samt jämförelsestörande poster uppgick resultat per aktie till 7,49 SEK (7,87).
  • För 2019 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en utdelning om 3,70 (3,50) per aktie.

händelser efter balansdagens slut

  • Lansering av Scandic GO, ett nytt varumärke i det växande ekonomisegmentet som stärker Scandics tillväxtpotential.

VD-ord

En bra avslutning på året

Under fjärde kvartalet uppgick vår organiska försäljningstillväxt till drygt 4% och justerat EBITDA steg till 504 MSEK (487) jämfört med ett relativt starkt fjärde kvartal föregående år. På helårsbasis förbättrades justerat EBITDA till 2 046 MSEK vilket är en det högsta i Scandics historia, samtidigt som vi stärkte kassaflödet och vår finansiella ställning.

RevPAR steg under kvartalet, främst drivet av en fortsatt stark finsk marknad där efterfrågan påverkades positivt av det finska EU-ordförandeskapet. Det var också glädjande att den ökade efterfrågan i Norge nu har kompenserat för kapacitetsökningen som skedde i Oslo under första halvåret 2019.

Stark efterfrågeutveckling
Efterfrågan på hotellövernattningar växer på våra marknader. Vi bedömer att antalet sålda rum i Norden stigit med omkring 3-4% per år sedan 2010, och utvecklingen var under 2019 helt i linje med den trenden. Tillväxten är bland annat driven av ökad turism och fler internationella besökare, inte minst i storstäderna. Vi följer noggrant utvecklingen av coronaviruset som lett till reserestriktioner från Kina, men bedömer att det så här långt haft begr��nsad effekt på Scandic.

Med en pipeline motsvarande 11% av den existerande portföljen har vi goda möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt med nya Scandic-hotell under de kommande åren, framförallt under 2021-2022.

Scandic GO stärker långsiktig tillväxtpotential
Vi är mycket stolta att idag lansera Scandic GO, ett nytt varumärke i det växande ekonomisegmentet som stärker vår tillväxtpotential. Med en hög andel rumsintäkter förväntas Scandic GO ha högre marginaler och lägre investeringar per rum jämfört med vår nuvarande portfölj.

Fortsatt arbete med våra fem fokusområden
Vi håller fortsatt hög takt i arbetet med våra fokusområden för att stärka lönsamhet och kassaflöde. Scandic har en tydlig ambition att förbättra lönsamheten i restaurang- och konferensverksamheten och vi kommer att lämna ytterligare hotell där vi inte ser potential till acceptabel lönsamhet.

Nyligen genomförde vi en organisationsförändring där vi tar ett starkare grepp om vår portföljhantering och investeringsverksamhet genom att samordna kompetenser inom allt från hyresavtal till konceptutveckling och investeringar. Jag är övertygad om att detta stärker Scandics förmåga att utveckla och förbättra hotellportföljen över tid.

Stabil marknadssituation förväntas under första kvartalet
För årets första kvartal förväntar vi fortsatt stigande efterfrågan och ökande omsättning för jämförbara enheter i intervallet 1-3%. Fler rum i drift förväntas endast ha en marginell effekt på nettoomsättningen i kvartalet.

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020 kl. 07.30 CET.

Rapportpresentation 18 februari 2020  kl 08.50 CET

Scandic Hotels Group bjuder in till en webbsänd presentation av boksluts­kommunikén för 2019 kl 08.50 den 18 februari. Rapporten offentliggörs kl 07.30 samma dag.

Scandic har kapitalmarknadsdag i Stockholm den 18 februari, som inleds med en webbsänd presentation av boksluts­kommunikén klockan 08.50 med VD & koncernchef Jens Mathiesen och ekonomi- och finansdirektör Jan Johansson.

Presentationen sänds på scandichotelsgroup.com där det också finns möjlighet att ställa frågor. En filmad version av hela kapitalmarknadsdagen kommer att finnas tillgänglig i efterhand på scandichotelsgroup.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Vikström, Director Investor Relations
E-post: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 70 952 80 06
www.scandichotelsgroup.com

Om Scandic Hotels Group                                                                                                                                
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 18 000 medarbetare och med ett nätverk av drygt 280 hotell fördelat på cirka 57 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA. Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

 

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt