Logotype

Boka hotell

Scandic reviderar försäljningsprognosen för det första kvartalet

Pressmeddelande | Finansiell information | 9 mar, 2020 | 15:45 CET | Regulatorisk
På grund av utbredningen av coronaviruset (COVID-19) har Scandic sett en minskad kundaktivitet sedan början av mars och reviderar därför prognosen för nettoomsättning för jämförbara enheter under det första kvartalet.

I samband med Scandics boksluts­kommuniké den 18 februari gavs en prognos om att nettoomsättningen för jämförbara enheter väntades stiga med 1-3% under perioden januari-mars 2020. Utvecklingen var under årets två första månader helt i linje med denna prognos, med en ökning för jämförbara enheter på drygt 2%, bland annat drivet av stark utveckling i Finland.

Sedan månadsskiftet har Scandic sett att bokningsaktiviteten minskat samtidigt som antalet avbokningar har ökat, både för rum och möten. Anledningen är ett ändrat kundbeteende till följd av utbredningen av coronaviruset som bland annat lett till betydligt färre utländska besökare, reserestriktioner bland företagskunder och uppskjutna eller inställda evenemang. Nedgången är framförallt påtaglig i de större städerna. Per den 9 mars är Scandics bokningsläge mätt i antal rumsnätter 8% lägre för mars än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Baserat på nuvarande bokningstakt, och det osäkra affärsläget, bedömer Scandic att nettoomsättningen för jämförbara enheter i mars kan komma att minska med omkring 15%. För kvartalet skulle det innebära en nedgång på omkring 4%. Marknadsutsikterna är i dagsläget svårbedömda, men försäljningsutvecklingen förväntas bli påtagligt negativ också i nästkommande månader, även om aktivitetsnivån skulle förbättras i närtid.

Scandic har vidtagit kraftfulla insatser för att anpassa kostnaderna och investeringsnivån till den nya affärssituationen. Personalkostnader reduceras genom nedbemanning både i hotelldriften och i stödfunktioner. Scandics affärsmodell bygger på en hög andel rörliga kostnader vilket möjliggör anpassning av kostnaderna när intäkterna faller. Utöver detta är en reduktion av fasta kostnader nödvändig. I dagsläget är omkring 75% av hyreskostnaderna intäktsbaserande vilket innebär att de minskar i linje med fallande intäkter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Johansson, CFO
Email:
jan.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 705 758972

Henrik Vikström, Director Investor Relations
Email:
henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 709 528006

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 mars 2020 kl. 15:45 CET.

    
Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 18 000 medarbetare och med ett nätverk av närmare 280 hotell fördelat på cirka 57 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA. Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt