Logotype

Boka hotell

Kommuniké från Scandics årsstämma 2020

Pressmeddelande | Finansiell information | 15 jun, 2020 | 14:15 CEST | Regulatorisk
Scandics årsstämma hölls måndagen den 15 juni 2020 i Stockholm. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsredovisning, utdelning och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna och att belopp som stod till årsstämmans förfogande överfördes i ny räkning. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
 

Styrelse, revisor och arvoden
Ingalill Berglund, Per G. Braathen, Grant Hearn, Martin Svalstedt och Fredrik Wirdenius omvaldes och Kristina Patek valdes till ny styrelseledamot för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Per G. Braathen omvaldes som styrelsens ordförande och PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för samma period. Årsstämman beslutade om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn i enlighet med valberedningens förslag.
 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.
 

Ändring av bolagsordning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa en ny bestämmelse i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i aktiebolagslagen samt som tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
 

För mer information, kontakta:
Henrik Vikström, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
+46 70 952 80 06, henrik.vikstrom@scandichotels.com

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt