Logotype

Boka hotell

Scandics delårsrapport Q1 2019 – Ökat resultat i stabila marknader

7 maj, 2019 | 07:30 CET | Categories: Corporate pressmeddelanden, Finansiella rapporter | Regulatorisk

Sammanfattning av första kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen steg med 7,3% till 4 066 MSEK (3 791). Organisk tillväxt uppgick till 4,7% medan omsättningstillväxten för jämförbara enheter var 2,5%. Fler rum i drift bidrog med 2,2% till nettoomsättningen.
  • Årets påskhelg inträffade i april varför kvartalet inte är fullt jämförbart med första kvartalet 2018. Kalendereffekter bedöms ha påverkat nettoomsättningen positivt med 3-4% på grund av den sena påsken.
  • Justerat EBITDA ökade till 160 MSEK (115) motsvarande en marginal på 3,9% (3,0).
  • Avyttring av Scandic Hasselbacken i Stockholm till ett försäljningspris om 230 MSEK. Affären gav upphov till en reavinst om 182 MSEK som redovisas under jämförelsestörande poster.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,35 SEK (-1,39). Exklusive effekt av finansiell leasing uppgick resultat per aktie till 0,87 (-1,31).
  • Kvartalets nettoresultat är positivt påverkat av jämförelsestörande poster, främst reavinst från försäljning av Scandic Hasselbacken. Exklusive jämförelsestörande poster och effekt av finansiell leasing uppgick resultat per aktie till -0,79 (-1,13).

VD-ord i korthet

Efterfrågan på hotellnätter fortsatte att öka på våra marknader i början av året, men en ökad kapacitetstillväxt på vissa destinationer hade en dämpande effekt, inte minst i Oslo-regionen där ett flertal nya hotell öppnade under kvartalet.

Vår organiska omsättningstillväxt uppgick till 4,7% varav drygt hälften förklaras av tillväxt för jämförbara enheter. Omsättningen påverkades positivt av att påsken i år inträffade i april. Justerat för det var vår omsättning och RevPAR för jämförbara enheter marginellt lägre än motsvarande kvartal föregående år.

I det första kvartalet, som är det säsongsmässigt svagaste, steg justerat EBITDA i samtliga segment förutom Sverige.

Vi är nöjda med utvecklingen av Restelportföljen i början av året. Det är glädjande att se en tydlig effekt av de kostnads­synergier som uppnåddes under det andra halvåret 2018. I kvartalet steg RevPAR något för Restelhotellen som helhet, och vi ser fortsatt potential att stärka såväl beläggningsgrad som genomsnittligt rumspris.

Vi har höjt tempot i vårt arbete mot ökad effektivitet. Scandic har en stark marknadsposition och en skalbar affärsmodell, men vi behöver bli mer selektiva i våra prioriteringar. Vi har också ökat fokus på de delar av verksamheten som inte är lönsamma.

Vi har en långsiktigt positiv syn på våra marknader även om ökad kapacitetstillväxt på vissa destinationer kan ha en temporär negativ effekt på marknadsbalansen under 2019. I Oslo har ny kapacitet tillkommit och i Köpenhamn kommer kapaciteten att öka under 2019.

Vi förväntar inga stora förändringar i marknadsförutsättningarna det kommande kvartalet. För Q2 räknar vi med en omsättningstillväxt för jämförbara enheter på -2 till -3%, inklusive en negativ kalendereffekt på ca 3%. För det första halvåret förväntas en tillväxt för jämförbara enheter på mellan 0 och -1%. Därutöver bedöms fler rum i drift bidra med ca 2% till nettoomsättningen.

Jens Mathiesen
VD & koncernchef

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 Maj 2019 kl. 07.30 CET.

Rapportpresentation 7 maj 2019 kl 09.00 CET

En presentation av rapporten sker i dag den 7 maj kl 09.00 CET. Scandics VD & koncernchef Jens Mathiesen presenterar rapporten tillsammans med CFO Jan Johansson i en webbsändning och telefonkonferens.

För deltagande per telefon, vänligen ring: SE: +46850558365 UK: +443333009270. Ring gärna in 5 minuter innan start. Presentationen sker på engelska.

Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även boksluts­kommunikén och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Vikström, Director Investor Relations
E-post: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 70 952 80 06
www.scandichotelsgroup.com

Om Scandic Hotels Group

Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 18 000 medarbetare och med ett nätverk av drygt 280 hotell fördelat på cirka 57 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA. Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt