Logotype

Boka hotell

Kommuniké från Scandics årsstämma 2019

7 maj, 2019 | 13:00 CET | Categories: Corporate pressmeddelanden | Regulatorisk

Scandics årsstämma hölls tisdagen den 7 maj 2019 i Stockholm. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsredovisning, utdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade vidare om en utdelning om 3,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2018, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,75 kronor per utbetalning och aktie, med första avstämningsdag 9 maj 2019 och andra avstämningsdag 28 oktober 2019, och att resterande fritt eget kapital ska överföras i ny räkning. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Styrelse, revisor och arvoden

Ingalill Berglund, Per G. Braathen, Grant Hearn, Christoffer Lundström, Martin Svalstedt och Fredrik Wirdenius omvaldes och Susanne Mørch Koch och Riitta Savonlahti valdes till nya styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Per G. Braathen omvaldes som styrelsens ordförande och PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för samma period. Årsstämman beslutade om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn.

Ordning för valberedningen

Årsstämman beslutade att anta en ny ordning för valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till högst 80 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Scandic-koncernen. Därtill beslutade stämman att bolaget ska ingå ett aktieswapavtal med en extern part för att säkra den finansiella exponeringen till följd av programmet.

För mer information, kontakta:
Henrik Vikström, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
+46 70 952 80 06, henrik.vikstrom@scandichotels.com

 

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt