Logotype

Boka hotell

Scandics delårsrapport Q3 2018 – Fortsatt resultatförbättring

25 oktober, 2018 | 07:30 CET | Categories: Corporate pressmeddelanden, Finansiella rapporter | Regulatorisk

Sammanfattning tredje kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen steg med 22,6% till 4 874 MSEK (3 974) drivet av fler rum i drift, inklusive förvärvet av Restel, samt positiva valutaeffekter. För jämförbara enheter var omsättningstillväxten 0,3%.
 • Justerat EBITDA ökade till 736 MSEK (622) motsvarande en marginal på 15,1% (15,7).
 • Restel bidrog med 84 MSEK till justerat EBITDA motsvarande en marginal på 14,7%.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,83 SEK (3,65). Exklusive effekt från finansiell leasing samt valutakurseffekter vid omvärdering av lån uppgick resultatet per aktie till 3,89 SEK (3,66).
 • Avtal om övertagande av hotell i Helsingfors med 178 rum, med planerad öppning 2020 samt ett nytt hotell i Trondheim med omkring 425 rum, med planerad öppning 2022.
 • Ett antal hållbarhets­initiativ lanserades under kvartalet, bland annat gick Scandic med i International Tourism Partnership, ITP, för att bidra till hotellbranschens arbete att nå FNs globala mål.

Sammanfattning januari – september 2018

 • Nettoomsättningen steg med 23,7% till 13 412 MSEK (10 839). För jämförbara enheter steg omsättningen med 1,3%.
 • Justerat EBITDA uppgick till 1 469 MSEK (1 237) motsvarande en marginal om 11,0% (11,4).
 • Restel bidrog med 123 MSEK till justerat EBITDA för perioden motsvarande en marginal på 7,7%.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,95 SEK (5,33).  Exklusive effekt från finansiell leasing samt valutakurseffekter vid omvärdering av lån uppgick resultat per aktie till 5,09 SEK (5,55).
 • Integrationskostnaderna för Restel uppgick till 112 MSEK. Exklusive dessa ökade periodens justerade resultat per aktie med ca 7%.

VD-ord i korthet

Justerat EBITDA fortsatte att förbättras under kvartalet och vi rapporterade även en ökning i vinst per aktie. Det var glädjande att se den positiva utvecklingen för våra tyska hotell och att marknadsbalansen i Stockholm city fortsatte att förbättras i kvartalet.

Under det tredje kvartalet gav ökad turism i kombination med det varma vädret och den svaga svenska kronan stöd till efterfrågan, särskilt under juli-augusti. Samtidigt ser vi tecken på en ökad konkurrens på vissa av våra marknader vilket bidrog till en lägre underliggande tillväxttakt i kvartalet. Vår omsättning för jämförbara enheter steg marginellt under det tredje kvartalet och med 1,3% under årets första nio månader.

I kvartalet stärkte vi vår hotellportfölj med två attraktiva och centralt belägna hotell. I början av juli öppnade vi det anrika Hotel Norge by Scandic i Bergen som ett signaturhotell och i september öppnade Scandic Kødbyen i Köpenhamns Meatpacking district. Därutöver fortsätter vi att investera i vår existerande portfölj. Vår pipeline består för närvarande av omkring 5 300 rum vilket motsvarar ca 10% av nuvarande hotellportfölj.

EBITDA-bidraget från Restel ökade jämfört med föregående kvartal då sommarmånaderna är den säsongsmässigt starkaste perioden för många av hotellen. Sedan affären slutfördes har vi prioriterat arbetet med integration, omprofilering och samordning av supportfunktioner och vi har redan börjat se en viss positiv effekt av kostnads­synergier. Den första fasen av integrationen är nu slutförd och vi ökar nu vi vårt kommersiella fokus för Restel-hotellen, i linje med ambitionen att stärka intäkterna när hotellen fullt ut blir en del av Scandics distributionskapacitet.

Scandic har en flexibel kostnads­struktur och vi har god förmåga att anpassa kostnaderna efter marknadsförutsättningarna. Vi ser en tilltagande konkurrens på ett flertal destinationer och vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa konkurrenskraft och effektivitet.

För det fjärde kvartalet förväntar vi fortsatt god omsättningstillväxt främst drivet av Restel, medan omsättningen för jämförbara enheter förväntas bli något lägre än motsvarade kvartal föregående år.

Even Frydenberg
VD & koncernchef

Rapportpresentation 25 oktober 2018 kl 9.00 CET

En presentation av rapporten sker i dag den 25 oktober kl 9.00 CET. Scandics VD & koncernchef Even Frydenberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Jan Johansson i en webbsändning och telefonkonferens.

För deltagande per telefon, vänligen ring: SE: +46856642664, UK: +442030089808. Ring gärna in 5 minuter innan start. Presentationen sker på engelska.

Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Vikström, Director Investor Relations
E-post: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 70 952 80 06
www.scandichotelsgroup.com

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober kl. 07.30 CET.

Om Scandic Hotels Group

Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 16 000 medarbetare och med ett nätverk av närmare 280 hotell fördelat på cirka 55 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA. Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt