Logotype

Boka hotell

Scandics delårsrapport Q2 2018 – Förbättrat resultat på samtliga marknader

20 juli, 2018 | 07:30 CET | Categories: Corporate pressmeddelanden, Finansiella rapporter | Regulatorisk

Sammanfattning andra kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen steg med 26% till 4 748 MSEK (3 770) drivet av fler rum i drift, inklusive förvärvet av Restel, samt positiva valutaeffekter.
  • För jämförbara enheter steg nettoomsättningen med 4,3%, positivt påverkad av kalendereffekter.
  • Justerat EBITDA uppgick till 618 MSEK (461) motsvarande en marginal på 13,0% (12,2).
  • Restel bidrog med 40 MSEK till justerat EBITDA. Integrationskostnaderna uppgick till 80 MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 2,51 SEK (2,02). Exklusive effekt från finansiell leasing samt valutakurseffekter vid omvärdering av lån uppgick resultatet per aktie till 2,59 SEK (2,15)
  • Avtal om nya hotell i Helsingborg med omkring 180 rum, samt ett nytt hotell i Voss i Norge med omkring 216 rum.
  • Avtal om försäljning av Cumulus Pori i Finland.

Sammanfattning första halvåret 2018

  • Nettoomsättningen steg med 24% till 8 539 MSEK (6 865). För jämförbara enheter steg omsättningen med 1,8%.
  • Justerat EBITDA uppgick till 733 MSEK (615) motsvarande en marginal om 8,6% (9,0).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,12 SEK (1,68). Exklusive effekt från finansiell leasing samt valutakurseffekter vid omvärdering av lån uppgick resultat per aktie till 1,20 SEK (1,89). Nedgången förklaras av integrationskostnaderna för Restel som uppgick till MSEK 104 MSEK.

VD-ord i korthet

Marknadsförutsättningarna var sammantaget goda under det första halvåret med stigande RevPAR på samtliga marknader. Efterfrågan har generellt utvecklats positivt men vi ser också en ökning av utbudet i vissa regioner. Marknadsbalansen i Stockholm förbättrades under det andra kvartalet, som förväntat, med positiv RevPAR utveckling drivet av god efterfrågetillväxt som alltmer kompenserar för den ökning av utbudet som skedde under 2017.

Omsättningen för jämförbara enheter steg med 4,3% under det andra kvartalet och med 1,8% under det första halvåret. Vi bedömer att omsättningstillväxten för det andra kvartalet påverkades positivt med drygt tre procentenheter av att påsken i år delvis inföll i mars.

Vi har under det första halvåret öppnat en rad hotell på några av våra nyckeldestinationer, såsom Scandic Helsinki Airport, Scandic Lilleström i Oslo och Scandic Museumsufer i Frankfurt. I början av juli slog vi upp portarna för Hotel Norge by Scandic i Bergen, ett av Norges mest anrika hotell, och vi ser fram emot att lansera det nya Scandic Ködbyen i Köpenhamn i september. Vi investerar även aktivt i vår befintliga portfölj. Vår pipeline består för närvarande av omkring 5 500 rum vilket motsvarar ca 11% av vår nuvarande hotellportfölj.

I början av juni slutfördes omprofileringen av Cumulus-hotellen till Scandic och supportfunktionerna har samordnats. Restel har börjat bidra till EBITDA och vi förväntar oss ökad intjäning under det kommande kvartalet då det normalt är den mest lönsamma perioden för Restel.

Hotellindustrin är i stark omvandling och vi har sett ett behov av att stärka vårt fokus på digitalisering, varumärke, försäljning och distribution. I juni presenterade vi därför en ny koncernledning. Den tidigare rollen som Chief Commercial Officer delas i två funktioner; en Chief Customer Officer med ansvar för bland annat varumärkesstrategi, marknadsföring och lojalitetsprogram samt en Chief Commercial Optimization Officer med ansvar för distribution och försäljning. Dessutom har positionen som Chief Information Officer blivit en del av koncernledningen. Jag är glad att få välkomna Niklas Angergård, Jan Lundborg och Ann Hellenius som nya medlemmar i vår koncernledning!

Under det tredje kvartalet förväntar vi oss en omsättningstillväxt för jämförbara enheter som är i linje med det första halvåret. Efterfrågan är generellt god och den svaga svenska kronan förväntas ha en positiv effekt på vår svenska verksamhet under sommarmånaderna. Vi är fortsatt fokuserade på att kontinuerligt anpassa kostnaderna efter marknadsförutsättningarna

Even Frydenberg
VD & koncernchef

Rapportpresentation 20 juli 2018 kl 9.00 CET

En presentation av rapporten sker i dag den 26 april kl 9.00 CET. Scandics VD & koncernchef
Even Frydenberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Jan Johansson i en webbsändning och telefonkonferens.

För deltagande per telefon, vänligen ring: SE: +46850336563 UK: +442030089811. Ring gärna in 5 minuter innan start. Presentationen sker på engelska.

Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Vikström, Director Investor Relations
E-post: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 70 952 80 06
www.scandichotelsgroup.com

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 kl. 07.30 CET.

Om Scandic Hotels Group

Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 16 000 medarbetare och med ett nätverk av närmare 280 hotell fördelat på cirka 55 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA. Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt