Logotype

Boka hotell

Scandics boksluts­kommuniké 2017

20 februari, 2018 | 07:30 CET | Categories: Corporate pressmeddelanden, Finansiella rapporter | Regulatorisk

– Fortsatt tillväxt men höga kostnader i kvartalet

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen steg med 8,1% till 3 743 MSEK (3 463) drivet av fler rum i drift och ökad RevPAR.
 • Justerat EBITDA uppgick till 333 MSEK (457) motsvarande en marginal på 8,9% (13,2). Jämförelse-perioden var positivt påverkad av en engångsvinst om 65 MSEK.
 • Lägre beläggningsgrad i Stockholm, kombinerat med höga kostnader påverkade resultatet i Sverige negativt i kvartalet.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,52 SEK (2,79).  Exklusive valutakurseffekter vid omvärdering av lån uppgick resultat per aktie till 1,48 SEK (2,90).
 • Förvärvet av det finska hotellföretaget Restel slutfördes i december. Totalt omfattade förvärvet 43 hotell och köpeskillingen uppgick till 1 160 MSEK.
 • Nettoskuld/justerat EBITDA inklusive Restel proforma var 2,1 vid årsskiftet tack vare starkt operativt kassaflöde under det fjärde kvartalet.

Sammanfattning av året

 • Nettoomsättningen steg med 11,5% till 14 582 MSEK (13 082) drivet av ökad RevPAR och fler rum i drift.
 • Justerat EBITDA uppgick till 1 570 MSEK (1 513), motsvarande en marginal på 10,8% (11,6).
 • Resultat per aktie uppgick till 6,86 SEK (8,58). Exklusive valutakurseffekter vid omvärdering av lån uppgick vinst per aktie till 7,04 SEK (6,85).
 • Restel hade 2017 proforma justerat EBITDA om 196 MSEK motsvarande en marginal på 9,1%.
 • För 2017 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en utdelning om 3,40 SEK (3,15) per aktie och att utdelningen ska delas upp i två lika delar och utbetalas vid två tillfällen under året.

VD-ord i korthet

Scandics omsättningstillväxt uppgick till 8 procent under det fjärde kvartalet främst drivet av nya hotell och positiv RevPAR-utveckling i Norge och Finland. Trots den växande omsättningen sjönk Scandics justerade EBITDA i kvartalet. Nedgången förklarades främst av lägre lönsamhet i vår svenska verksamhet. RevPAR i Stockholm var svag under slutet av kvartalet till följd av den ökade kapacitet vi sett under året. Vårt resultat påverkades dessutom av en otillfredsställande kostnads­effektivitet då vi inte anpassade kostnaderna för att möta den lägre beläggningsnivån i Stockholms-regionen. Vi har vidtagit åtgärder för att förbättra kostnads­effektiviteten i Sverige samtidigt som vi ökat våra säljinsatser. Vi är övertygade om att den ökade kapaciteten i Stockholm över tid kommer att absorberas av marknaden.

Vår verksamhet i Sverige, utanför Stockholm, hade generellt en god utveckling och resultatet fortsatte att förbättras i Norge och i Övriga Norden & Europa. Tack vare ett starkt kassaflöde är vår skuldsättning i lägre delen av vårt mål på 2-3x justerat EBITDA trots förvärvet av Restel i slutet av året.

Förvärvet av Restel, med 43 hotell och 7 600 rum, genomfördes i slutet av december och innebär att Scandic nu är klar marknadsledare med ett heltäckande nätverk i Finland. Den finska marknaden har varit stark under 2017 och det är glädjande att se Restels resultatförbättring under året och att EBITDA marginalen steg till drygt 9 procent. Vi har redan påbörjat omprofileringen till Scandic och vi ser en betydande potential för omsättningssynergier när hotellen fullt ut får tillgång till vår starka distributionskapacitet.

Under kvartalet adderade vi tre hotell med hyresavtal till vår pipeline, bland annat ett stort nytt konferenshotell i Frankfurt. Totalt bestod vår pipeline av 18 hotell med närmare 6 000 rum vid slutet av 2017. Vi förväntar oss fortsatt positiv underliggande försäljningstillväxt i det första kvartalet, exklusive kalendereffekter, i linje med utvecklingen under det fjärde kvartalet. Dessutom kommer Restel att bidra till vår omsättning från 1 januari 2018.

Even Frydenberg
VD & koncernchef

Rapportpresentation 20 februari 2018 kl 9.00 CET

En presentation av rapporten sker i dag den 20 februari kl 9.00 CET. Scandics VD & koncernchef
Even Frydenberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Jan Johansson i en webbsändning och telefonkonferens.

För deltagande per telefon, vänligen ring: SE +46 8 566 19353, UK +44 203 0089806. Ring gärna in 5 minuter innan start.

Presentationen sker på engelska.

Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Vikström, Director Investor Relations
E-post: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 70 952 80 06
www.scandichotelsgroup.com

Om Scandic Hotels Group

Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 16 000 medarbetare och med ett nätverk av närmare 280 hotell fördelat på cirka 55 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA. Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

 

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt