Logotype

Boka hotell

Scandic förutser lägre resultat för fjärde kvartalet

16 januari, 2018 | 07:30 CET | Categories: Corporate pressmeddelanden | Regulatorisk

-Avvikelsen är hänförlig till lägre resultat i den svenska verksamheten samt kostnader av engångskaraktär för centrala funktioner.

Scandic Hotels bedömer att justerat EBITDA för fjärde kvartalet 2017 blir omkring 330 MSEK. Det fjärde kvartalet 2016 uppgick justerat EBITDA till 392 MSEK, exklusive en engångsvinst om 65 MSEK. Avvikelsen förklaras av lägre resultat i den svenska verksamheten samt kostnader av engångskaraktär för centrala funktioner. Norge och Övriga Norden & Europa har haft en fortsatt positiv resultatutveckling under kvartalet.

Scandic bedömer att justerat EBITDA för svenska verksamheten blir omkring 200 MSEK för det fjärde kvartalet jämfört med 264 MSEK under fjärde kvartalet föregående år, exklusive en engångsvinst om 65 MSEK. Resultatnedgången är framförallt hänförlig till verksamheten i Stockholm där marknaden varit svag under kvartalet, och kostnaderna inte kunnat justerats i samma takt som den svagare försäljningen för jämförbara enheter.

Justerat EBITDA för Scandic Hotels centrala funktioner bedöms uppgå till ca -140 MSEK för det fjärde kvartalet jämfört med -103 MSEK motsvarade period 2016. Ökningen förklaras i stor utsträckning av en rad poster av engångskaraktär, bland annat kostnader för Scandics långsiktiga incitamentsprogram och övriga personalkostnader av engångskaraktär.

Resultatet är ännu preliminärt och har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Scandic Hotels publicerar boksluts­kommunikén för 2017 klockan 07.30 CET den 20 februari.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 173 50 00

Jan Johansson, Chief Financial Officer
Email: jan.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 70 575 89 72

Henrik Vikström, Director Investor Relations
Email: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 709 52 80 06

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari kl. 07.30 CET.

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 15 000 medarbetare och med ett nätverk av drygt 230 hotell fördelat på cirka 45 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen med 2 miljoner medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och Scandic är vald till ‘best hotel brand’ i Norden (BDRC). Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

 

 

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt