Logotype

Boka hotell

Kommuniké från Scandics årsstämma 2018

26 april, 2018 | 15:00 CET | Categories: Corporate pressmeddelanden | Regulatorisk

Scandics årsstämma hölls torsdagen den 26 april 2018 i Stockholm.

Årsredovisning, utdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 3,40 kronor per aktie för räkenskapsåret 2017, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,70 kronor per utbetalning och aktie, med första avstämningsdag 30 april 2018 och andra avstämningsdag 30 oktober 2018, och att resterande fritt eget kapital ska överföras i ny räkning. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Styrelse, revisor och arvoden

Ingalill Berglund, Per G. Braathen, Grant Hearn, Lottie Knutson, Christoffer Lundström, Eva Moen Adolfsson, Fredrik Wirdenius och Martin Svalstedt omvaldes och Frank Fiskers valdes till ny styrelseledamot för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Per G. Braathen valdes som styrelsens ordförande och PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för samma period. Årsstämman beslutade om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till högst 80 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Scandic-koncernen. Därtill beslutade stämman att bolaget ska ingå ett aktieswapavtal med en extern part för att säkra den finansiella exponeringen till följd av programmet, i enlighet med styrelsens förslag.

För mer information, kontakta:
Henrik Vikström, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
+46 70 952 80 06, henrik.vikstrom@scandichotels.com

 

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt