Logotype

Boka hotell

Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2017 – Solid utveckling av försäljning och resultat

26 oktober, 2017 | 07:30 CET | Categories: Corporate pressmeddelanden, Finansiella rapporter | Regulatorisk

Sammanfattning av tredje kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen steg med 11,1% till 3 974 MSEK (3 577). Ökningen förklaras främst av högre RevPAR och fler rum i drift.
  • Justerat EBITDA uppgick till 622 MSEK (547) motsvarande en marginal på 15,7% (15,3).
  • Avtal om övertagande av hotell i centrala Frankfurt med 293 rum, med öppning i början av 2018.
  • Avtal om två nya hotell i Köpenhamn med totalt 989 rum med planerad öppning 2020 respektive 2021.
  • Reavinst på 17 MSEK relaterad till försäljning av ett hotell i Finland.
  • Resultat per aktie uppgick till 3,65 SEK (4,22). Exklusive valutakurseffekter vid omvärdering av lån samt jämförelsestörande poster uppgick resultat per aktie till 3,53 SEK (2,86).

Sammanfattning av perioden

  • Nettoomsättningen steg med 12,7% till 10 839 MSEK (9 618). Ökningen förklaras av högre RevPAR, fler rum i drift samt positiva valutaeffekter.
  • Justerat EBITDA uppgick till 1 237 MSEK (1 056), motsvarande en marginal på 11,4% (11,0).
  • Resultat per aktie uppgick till 5,33 SEK (5,78). Exklusive valutakurseffekter vid omvärdering av lån samt jämförelsestörande poster uppgick vinst per aktie till 5,51 SEK (3,96).
  • Avtal om förvärv av Restels hotellportfölj i Finland, som förväntas slutföras under slutet av 2017.

VD-ord i korthet

Jag kan konstatera att vi har haft fortsatt god tillväxt under det tredje kvartalet. Nettoomsättningen steg med 11 procent, drivet av tillväxt för jämförbara enheter och fortsatt tillväxt i hotellportföljen. RevPAR för jämförbara enheter steg med 3,8 procent med god tillväxt i Finland och Norge, och en mindre ökning i Sverige och Danmark.

Under det tredje kvartalet har vi adderat tre hotell till vår pipeline. I juli meddelade vi övertagandet av driften av ett nyrenoverat och centralt beläget hotell i Frankfurt, vårt fjärde hotell i Tyskland. Dessutom har vi presenterat två nya hotellprojekt i Köpenhamn.

Jag har under min första tid på Scandic besökt mer än 70 hotell, och är imponerad av kvaliteten i vår portfölj. Scandic har ett unikt nätverk och stark distributionskapacitet. Detta tillsammans med en beprövad strategi med rörliga hyresavtal och hög andel återkommande företagskunder ger oss goda förutsättningar att fortsätta växa snabbare än marknaden i Norden.

Det är viktigt att vi inte slår oss till ro med den position vi har idag. I en allt mer dynamisk reseindustri behöver vi reagera snabbt på förändringar och nya möjligheter. Scandic ska eftersträva en lönsamhet som fullt ut drar nytta av de skalfördelar vi har, bland annat genom att säkerställa att vi har effektiva supportfunktioner och att vi arbetar aktivt med att optimera hotellportföljen samt våra kunderbjudanden.

Försäljningstillväxten förväntas fortsätta under det fjärde kvartalet, men på lägre nivå än under det tredje kvartalet.

Even Frydenberg
VD & koncernchef

Rapportpresentation 26 oktober 2017 kl 9.00 CET

En presentation av rapporten sker i dag den 26 oktober kl 9.00 CET. Scandics VD & koncernchef

Even Frydenberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Jan Johansson i en webbsändning och telefonkonferens.

För deltagande per telefon, vänligen ring: +46 8 5664 2665, +44 20 3008 9813

Ring gärna in 5 minuter innan start.

Presentationen sker på engelska.

Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Vikström, Director Investor Relations
E-post: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 70 952 80 06
www.scandichotelsgroup.com

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober kl. 07.30 CET.

Om Scandic Hotels Group

Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 15 000 medarbetare och med ett nätverk av närmare 230 hotell fördelat på cirka 45 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen med 2 miljoner medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och Scandic är vald till ‘best hotel brand’ i Norden (BDRC). Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

 

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt