Logotype

Boka hotell

Scandic förvärvar Restels hotellportfölj och blir ledande hotelloperatör i Finland

21 juni, 2017 | 07:30 CET | Categories: Corporate pressmeddelanden | Regulatorisk

Scandic Hotels Group (”Scandic”) har tecknat avtal om förvärv av finska Restels hotellverksamhet. Förvärvet innebär att Scandic förstärker sin position som Nordens ledande hotellkedja och blir den största hotelloperatören på den finska marknaden.  Affären är villkorad av godkännande från relevanta myndigheter.

Scandic har idag 230 hotell i drift och under utveckling, varav 28 i Finland. Restels portfölj innefattar 43 hotell i Finland och Scandic blir i och med affären rikstäckande på den finska marknaden.

– Detta förvärv är ett stort steg framåt för Scandic Hotels och det ger oss ett starkt nätverk på den finska marknaden. Vi ser fram emot att driva och utveckla dessa hotell under Scandic-varumärket framöver och vi välkomnar alla Restels medarbetare och kunder till Scandic, säger Frank Fiskers VD & koncernchef på Scandic.

Restels portfölj består för närvarande av cirka 7 600 hotellrum fördelade på 43 hotell med långa hyresavtal, varav sju drivs genom franchiseavtal med Intercontinental Hotels Group. Merparten av hotellen drivs under varumärket Cumulus, och dessa kommer över tid att konverteras till Scandic. Säljaren kommer att kvarstå som hyresvärd till fyra av hotellen.

– Med Scandic har vi hittat en mycket bra partner. Vår hotellportfölj hamnar i säkra händer och blir en del av Scandics starka varumärke samt får tillgång till deras distributionskapacitet och stora kundbas i Norden säger Mikael Backman, VD på Restel.

– Våra hotellportföljer kompletterar varandra mycket väl. Affären ger oss närvaro på 15 nya orter i Finland samtidigt som vi får en större exponering mot det växande fritidssegmentet, säger Aki Käyhkö, VD för Scandic Hotels Finland.

Köpeskillingen uppgår till 114,5 MEUR på kassa- och skuldfri basis, och erläggs kontant. På proforma-basis, om förvärvet hade skett 1 januari 2016, hade den förvärvade verksamheten under 2016 bidragit med en nettoomsättning på 203,4 MEUR och justerat EBITDA på 13,7 MEUR[1]. Affären förväntas stänga i slutet av Q4 2017, förutsatt godkännande av relevanta myndigheter samt andra villkor sedvanliga för den här typen av transaktion. I händelse av ett ofördelaktigt utfall av nödvändiga myndighetsgodkännanden har Scandic rätt att avbryta transaktionen mot erläggande av en så kallad termination fee om 5 MEUR till säljaren.

Scandic ser goda möjligheter till omsättningsökning och marginalförbättring i den förvärvade hotellportföljen under de kommande åren. Det finns potential att öka intäkterna genom omprofileringen till Scandic samt ett stärkt kunderbjudande på den finska marknaden. Därutöver förväntas kostnaderna minska genom samordning av administration och inköp. Sammantaget bedömer Scandic att den förvärvade verksamheten över tid har potential att generera en justerad EBITDA marginal över gruppens långsiktiga finansiella mål på 11%.

Scandics nettoskuld/justerat EBITDA ökar från 1.8x till 2.4x efter proformajusteringar, baserat på ett förvärvsdatum för nettoskulden per 31 december 2016, och baserat på förvärvsdatum per 1 januari för justerat EBITDA[2]. Detta är väl i linje med målsättningen att över tid ha en skuldsättning på 2-3x justerat EBITDA. Totala integrations- och transaktionskostnader beräknas uppgå till ca 25 MEUR, och till följd av dessa förväntas affären initialt att påverka Scandics vinst per aktie negativt.

Den förväntade capexnivån i den förvärvade portföljen uppskattas till omkring 5% av omsättningen under de kommande åren. Därutöver planerar Scandic att investera ytterligare ca 10 MEUR i renovering under 2018.

I proforma-beräkningen har hyreskontrakten för fastigheterna antagits vara operationell leasing. En preliminär bedömning indikerar dock att vissa avtal kan komma att redovisas som finansiell leasing. Detta skulle preliminärt öka EBITDA med ca 125 MSEK och finansiella leasingskulder med ca 1,800 MSEK. Det skulle inte påverka kassaflödet och ha en mycket begränsad effekt på eget kapital och vinst per aktie.

Med anledning av överenskommelsen bjuder Scandic Hotels in till en webbsändning och telekonferens 21 juni klockan 09.00 CET där Scandics VD och koncernchef Frank Fiskers och CFO Jan Johansson är tillgängliga för frågor.

Presentationen sker på engelska.

Tid: 09.00 CET
Plats:
Webbsändning och telefonkonferens
Telefonnummer:
+46 8 5664 2693, +44 20 3008 9806

Ring gärna in 5 minuter innan start.

Webbsändningen hittar du på scandichotelsgroup.com, där även presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

Välkommen att lyssna in och ställa frågor

Scandics rådgivare är Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Hannes Snellman Attorneys Ltd, KPMG Transaction Services och Rothschild & Co.

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juni klockan 07.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Johansson, Chief Financial Officer
E-Post: jan.johanson@scandichotels.com
Telefon: +46 70 575 89 72

Henrik Vikström, Director Investor Relations
E-post: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 70 952 80 06

Elin Westin, Director of Communications, Scandic Hotels Group
E-Post: elin.westin@scandichotels.com
Telefon: +46 70 277 75 26

[1] Nettoomsättning proforma och Justerat EBITDA proforma 2016 är baserat på finansiella rapporter justerade för antaganden om struktureringsförberedelser inför transaktionen presenterade i enlighet med Scandics resultaträkningsformat. Justeringar avseende struktureringsförberedelser är hänförliga till carve.in/carve-out justeringar då målbolagets verksamhet bedrivits i ett flertal olika legala enheter under 2016 och även inkluderade verksamhet som inte ingår i transaktionen. Avseende definition av EBITDA och Justerat EBITDA, se sidan 25 i Scandics Delårsrapport Q1 2017.
[2] Proformerad nettoskuld baseras på antagandet att koncerninterna skulder i målbolaget omvandlats till eget kapital före förvärvet. Förvärvspriset antas uppgå till 114,5 MEUR på en kassa- och skuldfri bas, utan beaktan av nettoskuldsjusteringar. Avseende definitionen av nettoskuld, se definitionen av räntebärande nettoskuld på sida 25 i Scandics Delårsrapport Q1 2017

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 15 000 medarbetare och med ett nätverk av närmare 230 hotell fördelat på cirka 45 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen med 2 miljoner medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och Scandic är vald till ‘best hotel brand’ i Norden (BDRC). Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

Bilder

  • Scandic Restel
  • Scandic Restel group

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt