Logotype

Boka hotell

Kommuniké från Scandics årsstämma 2017

10 maj, 2017 | 15:20 CET | Categories: Corporate pressmeddelanden | Regulatorisk

Scandics årsstämma hölls onsdagen den 10 maj 2017 i Stockholm.

Årsredovisning, utdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016. Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 3,15 kronor per aktie för räkenskapsåret 2016, med avstämningsdag den 12 maj 2017, och att resterande fritt eget kapital ska överföras i ny räkning. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Styrelse, revisor och arvoden

Vagn Sørensen, Ingalill Berglund, Per G. Braathen, Grant Hearn, Lottie Knutson, Christoffer Lundström, Eva Moen Adolfsson och Fredrik Wirdenius omvaldes och Martin Svalstedt valdes till ny styrelseledamot för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Vagn Sørensen omvaldes som styrelsens ordförande och PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för samma period. Årsstämman beslutade om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till högst 50 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Scandic-koncernen. Därtill beslutade stämman att bolaget ska ingå ett aktieswapavtal med en extern part för att säkra den finansiella exponeringen till följd av programmet, i enlighet med styrelsens förslag.

För mer information, kontakta:

Henrik Vikström, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
+46 70 952 80 06, henrik.vikstrom@scandichotels.com

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt