Logotype

Boka hotell

Finska konkurrensmyndigheten godkänner Scandic Hotels förvärv av Restel förutsatt att vissa villkor uppfylls

5 december, 2017 | 13:40 CET | Categories: Corporate pressmeddelanden | Regulatorisk

Konkurrensmyndigheten i Finland har godkänt Scandics förvärv av finska Restels hotellverksamhet med förbehållet att tre hotell måste avyttras. Förvärvet förväntas genomföras innan årsskiftet.

Den finska konkurrensmyndigheten har fattat beslut gällande Scandic Hotels förvärv av Restels finska hotellverksamhet som tillkännagavs 21 juni 2017. Myndigheten godkänner affären under förutsättning att Scandic avyttrar ett hotell i Lahtis, ett i Björneborg och ett i Kuopio. Dessutom är affären villkorad av att Scandic förbinder sig att inte ta del av ett antal av konkurrens-myndigheten tillkännagivna hotellprojekt i Villmanstrand och i Vanda. Förvärvet av Restel förväntas slutföras innan årsskiftet.

– Vi godtar konkurrensmyndighetens slutliga beslut och är nöjda med att förvärvet nu har godkänts. Denna strategiska affär stärker ytterligare Scandics geografiska erbjudande och ger oss en ledande position också på den finska marknaden. Vi ser fram emot att påbörja integrationen så snart som möjligt säger Even Frydenberg, VD & koncernchef på Scandic.

På proforma-basis, om förvärvet hade skett 1 januari 2016, hade den förvärvade verksamheten under 2016 bidragit med en nettoomsättning på 203,4 MEUR och justerat EBITDA på 13,7 MEUR. De hotell som ska avyttras bidrog tillsammans med ca 8 MEUR till nettoomsättningen och 1,7 MEUR till justerat EBITDA under 2016. Scandics bedömning av de finansiella effekterna av förvärvet i övrigt framgår av pressmeddelandet som offentliggjordes den 21 juni 2017.

Som tidigare meddelats ser Scandic goda möjligheter till omsättningsökning och marginalförbättring i den förvärvade hotellportföljen under de kommande åren. Det finns potential att öka intäkterna genom omprofilering till Scandic samt ett stärkt kunderbjudande på den finska marknaden. Därutöver förväntas kostnaderna minska genom samordning av administration och inköp.

Sammantaget bedömer Scandic att den förvärvade verksamheten, exklusive de tre hotell som kommer att avyttras, har potential att generera en justerad EBITDA marginal över gruppens långsiktiga finansiella mål på 11%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Johansson, Chief Financial Officer
Email: jan.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 70 575 89 72

Henrik Vikström, Director Investor Relations
Email: Henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 709 52 80 06

 

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december kl. 13.40 CET.

 

Om Scandic Hotels Group  
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 15 000 medarbetare och med ett nätverk av närmare 230 hotell fördelat på cirka 45 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen med 2 miljoner medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och Scandic är vald till ‘best hotel brand’ i Norden (BDRC). Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

 

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt