Logotype

Boka hotell

Beslut om eftertaxering i Finland avseende beskattningsår 2008

19 oktober, 2017 | 09:20 CET | Categories: Corporate pressmeddelanden | Regulatorisk

Skatteförvaltningen i Finland har beslutat om eftertaxering avseende beskattningsår 2008 på totalt ca 9,6 MEUR. Scandic och dess rådgivare anser att bolaget agerat rätt och helt i enlighet med tillämplig lagstiftning och kommer att överklaga beslutet.

Skatteförvaltningen i Finland har beslutat att den finska filialen till Scandic Hotels Holding AB, ska eftertaxeras för räkenskapsåret 2008. Skatteförvaltningen anser att Scandics finska verksamhet ska påföras skatt, avgifter och ränta för räkenskapsåret 2008 om sammanlagt ca 9,6 MEUR varav ca 7,1 MEUR avser skatt, 1,8 MEUR skattetillägg och 0,7 MEUR ränta eftersom avdrag för ränta på koncerninterna lån inte medges.

Scandic och dess skatterådgivare är av uppfattningen att bolaget har agerat rätt och helt i enlighet med tillämplig lagstiftning och anser därmed att Skatteförvaltningens beslut är felaktigt. Bolaget kommer att överklaga beslutet samt begära att beskattningsbeslutet avslås i sin helhet. Bolaget kommer därför ej redovisa någon kostnad för de påförda skatterna.

Sedan några år tillbaka har Scandics finska filial mottagit ett bestridande beträffande avdragsrätt för räntekostnader på koncerninterna lån. Scandic har i årsredovisningen för 2016 redovisat en eventualförpliktelse om 142 MSEK. En preliminär bedömning är att den totala exponeringen för åren 2008-2016 uppgår till ca 390 MSEK exklusive ränta.


Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 09.20 CET.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Johansson, Chief Financial Officer
Email: jan.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 70 575 89 72

Henrik Vikström, Director Investor Relations
Email: Henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 709 52 80 06

 

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 15 000 medarbetare och med ett nätverk av närmare 230 hotell fördelat på cirka 45 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen med 2 miljoner medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och Scandic är vald till ‘best hotel brand’ i Norden (BDRC). Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

 

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt