Logotype

Boka hotell

Tillväxt i fokus på Scandics kapitalmarknadsdag

29 september, 2016 | 16:45 CET | Categories: Corporate pressmeddelanden | Regulatorisk

Scandic höll idag sin första kapitalmarknadsdag. Bolaget presenterade sin värdeskapande affärs-modell samtidigt som delar ur koncernledningen utvecklade sin syn på marknaden, nuvarande verksamhet och planerade investeringar för framtida tillväxt och lönsamhet. Bolaget upprepade sin positiva syn på att efterfrågan i marknaden förblir god även under resten av året. Strategin, koncernens finansiella mål samt utdelningspolicy kvarstår.

Scandic, Nordens största hotelloperatör, som noterades 2 december 2015 höll idag sin första kapital-marknadsdag i Stockholm. VD och koncernchef Frank Fiskers, Ekonomi- och finansdirektör Jan Johansson, Kommersiell direktör Thomas Engelhart samt Jens Mathiesen Landschef för Danmark var dagens presentatörer.

Scandic presenterade bland annat sin långsiktiga strategi som antogs i början av 2016. Strategin syftar till att koncernens verksamhet utvecklas i enlighet med koncernens finansiella mål. Scandics strategiska inriktning är att utveckla och stärka sin ledande position på den nordiska hotellmarknaden samt framförallt i de sju största städerna i Tyskland. Bolaget avser att växa med 2-4 hotell årligen.

Scandics medellånga och långsiktiga finansiella mål samt utdelningspolicy kvarstår. Målen och utdelningspolicy är enligt följande:

  • Årlig genomsnittlig nettoomsättningstillväxt om minst 5 procent sett över en hel konjunkturcykel, exklusive eventuella förvärv och samgåenden.
  • En genomsnittlig justerad EBITDA-marginal om minst 11 procent sett över en hel konjunkturcykel.
  • En nettoskuld i relation till justerad EBITDA om 2-3x.
  • Minst 50 procent av årets resultat.

– Vi har ett gott momentum inom koncernen och jag är stolt över Scandics starka position på våra huvudmarknader i Norden, men även för de goda resultat våra tre tyska hotell presterar. Det är tydligt att våra strategier fungerar väl och att vårt proaktiva tillvägagångsätt för, samt vår förmåga till, att identifiera och realisera nya hotell- och intäktsmöjligheter ger resultat. Vi är väl i fas med vårt tillväxtmål och vi har en fortsatt positiv syn på marknaden för resten av året, säger Frank Fiskers, VD & koncernchef för Scandic Hotels Group.

Presentationerna samt filminspelning från dagen kommer att finnas tillgängliga på www.scandichotelsgroup.com from den 30 september 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- och IR-direktör
E-post: ann-charlotte.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 (0)721 80 22 44
www.scandichotelsgroup.com

 

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt