Logotype

Boka hotell

Scandics delårsrapport för tredje kvartalet 2016 – Fortsatt stark tillväxt och god resultatutveckling

8 november, 2016 | 07:30 CET | Categories: Corporate pressmeddelanden, Finansiella rapporter | Regulatorisk

Sammanfattning av tredje kvartalet 2016

 • RevPAR LFL ökade med 7,7% drivet av högre beläggningsgrad och ökat genomsnittligt rumspris.
 • Nettoomsättningen LFL ökade med 5,7%, driven av en fortsatt stark underliggande efterfrågan.
 • Nettoomsättningen ökade med 9,2% till 3 577 MSEK (3 275).
  Korrigerat för valutakurseffekter ökade nettoomsättningen med 9,3%.
 • Justerat EBITDA ökade med 11,6% till 547 MSEK (491) motsvarande en marginal om 15,3% (15,0).

Sammanfattning av januari – september 2016

 • RevPAR LFL för januari-september ökade med  6,8% drivet av högre beläggningsgrad och ökat genomsnittligt rumspris.
 • Nettoomsättningen LFL januari-september ökade med 5,8% driven av en stark efterfrågan.
 • Nettoomsättningen ökade under samma period med 5,6% till 9 618 MSEK (9 107).
  Korrigerat för valutakurseffekter ökade nettoomsättningen med 7,5%.
 • Justerat EBITDA ökade med 15,4% till 1 056 MSEK (915) motsvarande en marginal om 11,0% (10,0).

VD-ord i korthet

Stark intäktstillväxt och god resultatutveckling präglar Scandics tredje kvartal. Det finns ett kraftfullt momentum inom koncernen och vi tar marknadsandelar. Våra marginaler är på fortsatt hög nivå, särskilt uppmuntrande är det att se den positiva marginalutvecklingen som sker inom våra verksamheter i Norge och övriga Europa.

Periodens tillväxt är väl i linje med våra förväntningar och vi har en fortsatt positiv syn på att efterfrågan i marknaden förblir gynnsam även under resten av året.

Under 2016 har Scandic förstärkt den kommersiella organisationen och genomfört en rad strategiska digitala och kundnära investeringar samtidigt som vi ytterligare har stärkt vår finansiella position. Vi är därmed väl rustade för att kunna dra fördel av marknadens dynamik och realisera nya tillväxtmöjligheter även för kommande år.

Frank Fiskers
VD & koncernchef

Rapportpresentation 8 november 2016 kl 09.00 CET

En presentation av rapporten sker idag den 8 november kl 09.00 CET. Scandics VD & koncernchef Frank Fiskers presenterar rapporten tillsammans med CFO Jan Johansson i en webbsändning och telefonkonferens.

För deltagande per telefon, vänligen ring: +46 8 5664 2694 eller +44 20 3008 9806.

Ring gärna in 5 minuter innan start.

Presentationen sker på engelska.

Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även delårsrapport och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

Scandic Hotels Group (publ) offentliggör denna information enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2016 klockan 07.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson, VP Communications & IR
E-post: ann-charlotte.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 (0)72 180 22 44
www.scandichotelsgroup.com

Om Scandic Hotels Group

Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 14 400 medarbetare och med ett nätverk av närmare 230 hotell fördelat på cirka 44 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen med 1,8 miljoner medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och Scandic är vald till ‘best hotel brand’ i Norden (BDRC). Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

 

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt