Logotype

Boka hotell

Scandics delårsrapport för första kvartalet 2016 – Bra start på året och en god underliggande efterfrågan

12 maj, 2016 | 07:30 CET | Categories: Finansiella rapporter, Generella pressmeddelanden | Icke regulatorisk

Sammanfattning av första kvartalet 2016

  • Resultatet för kvartalet är påverkat av att årets påskledighet inföll i sin helhet under mars månad.
  • LFL ökade RevPAR med 1,7% drivet av ökad beläggningsgrad. Total RevPAR minskade med 1,9%, framförallt påverkad av valutakurseffekter.
  • Nettoomsättningen LFL ökade med 2,3%, drivet av en fortsatt god underliggande efterfrågan.
  • Nettoomsättningen minskade med 2,6% till 2 594 MSEK (2 664) där främst valutakurseffekter påverkat negativt.
  • Justerat EBITDA uppgick till 40 MSEK (66) motsvarande en marginal om 1,5% (2,5%). Marginalförändringen är ett resultat av den förändrade gästmixen på grund av påskledigheten.

Sammanfattning av första tertialet 2016

  • Årets påskledighet inföll i sin helhet under mars varför kvartalet inte är fullt jämförbart med första kvartalet 2015. För att få en rättvisande bild av utvecklingen behöver en jämförelse göras med årets första fyra månader.
  • Scandics RevPAR LFL för januari-april ökade med 7,0% drivet av både ökad beläggningsgrad och högre genomsnittliga rumspriser. Total RevPAR ökade med 3,5%.
  • Nettoomsättningen LFL januari-april ökade med 7,4%.
  • Nettoomsättningen ökade under samma period med 2,9% till 3 669 MSEK (3 564). Korrigerat för valutakurseffekter ökade nettoomsättningen med 6,2%.

VD-ord i korthet

Året har börjat bra och vår RevPAR LFL har fortsatt att utvecklas väl. Kvartalets resultat har påverkats negativt av att påskledigheten inföll i sin helhet under mars samtidigt har effektivitetsvinster från förvärvet av Rica Hotels bidragit positivt.

Vi har ett gott momentum med en hög aktivitetsnivå inom koncernen och vår hotellportfölj fortsätter att utvecklas positivt. Under april och maj har vi öppnat två stora hotell i Stockholm samtidigt som vi tillfört tre ytterligare hotell i Norden till vår redan starka pipeline.

Marknadens underliggande efterfrågan är överlag god. Den norska hotellmarknaden fortsätter att vara polariserad men beaktat detta har vi en positiv syn på 2016 för koncernen som helhet.

Frank Fiskers
VD & koncernchef

Telefonkonferens 12 maj 2016 kl 09.00 CET

En telefonkonferens hålls idag den 12 maj kl 09.00 CET. Scandics VD & koncernchef Frank Fiskers presenterar rapporten tillsammans med CFO Gunilla Rudebjer i en webbsändning och telefonkonferens.

För deltagande per telefon, vänligen ring: +46 8 5664 2695 eller +44 20 3008 9810

Ring gärna in 5 minuter innan start.

Presentationen sker på engelska.

Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även delårsrapport och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

Scandic Hotels Group (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2016 klockan 07.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson, VP Communications & IR
E-post: ann-charlotte.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 (0)72 180 22 44

www.scandichotelsgroup.com
    

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt