Logotype

Boka hotell

Scandics boksluts­kommuniké 2015

23 februari, 2016 | 07:30 CET | Categories: Finansiella rapporter, Generella pressmeddelanden | Icke regulatorisk

Stark resultatutveckling för Scandic

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2015

 • RevPAR ökade med 3,5%. LFL ökade RevPAR med 7,5% drivet av både ökad beläggningsgrad och högre genomsnittliga rumspriser.
 • Nettoomsättningen ökade med 1,1% till 3 084,7 MSEK (3 051,2). Korrigerat för valutakurseffekter ökade nettoomsättningen med 3,5%.
 • Nettoomsättningen LFL ökade med 6,3%, drivet främst av ökad beläggningsgrad.
 • Justerat EBITDA ökade till 331,6 MSEK (290,4) motsvarande en marginal om 10,7% (9,5%). Marginalförbättringen är ett resultat av ökade intäkter LFL samt effektivitetsvinster från integrationen av de tidigare Ricahotellen.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 0,23 SEK (-4,14).
 • Scandic noterades på Nasdaq Stockholms midcap-lista den 2 december 2015.
 • I enlighet med vad som tidigare kommunicerats i bolagets prospekt föreslås ingen utdelning för räkenskapsåret 2015.

Sammanfattning av januari – december 2015

 • RevPAR ökade med 4,9%. LFL ökade RevPAR med 7,5%, drivet av såväl ökad beläggningsgrad som ökade genomsnittliga rumspriser.
 • Nettoomsättningen ökade med 12,6% till 12 192,7 MSEK (10 825,9).
 • Nettoomsättningen LFL ökade med 7,3%, drivet främst av ökad beläggningsgrad.
 • Justerat EBITDA ökade till 1 246,4 MSEK (1 019,3) motsvarande en marginal om 10,2% (9,4%). Marginalförbättringen är ett resultat av ökade intäkter LFL samt effektivitetsvinster från integrationen av de tidigare Ricahotellen.
 • Vid årets utgång fanns 40 920 rum i drift fördelade på 221 hotell, varav 188 hotell med hyresavtal.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 1,43 SEK (-5,36).
 • Nettoskulden per balansdagen uppgick till 3 355,5 MSEK, vilket motsvarar 2,7x Justerat EBITDA.

Frank Fiskers, VD & koncernchef kommenterar

”2015 kan summers med ett starkt resultat för Scandic, vilket bekräftar det goda momentum som finns inom koncernen. RevPAR har utvecklats mycket positivt och nettoomsättningen LFL var stark. Effektivitetsvinster
från integrationen av Ricahotellen bidrog till förbättrade marginaler.”

”Scandic är idag Nordens största hotelloperatör med ett populärt kunderbjudande, en välinvesterad hotellportfölj och ett kraftfullt geografiskt nätverk, vilket gör att vår befintliga affär tillsammans med vår pipeline av nya hotell utgör en stabil grund för fortsatt god tillväxt framöver.”

Telefonkonferens 23 februari 2016 kl 09.00 CET

En telefonkonferens hålls idag den 23 februari kl 09.00 CET. Scandics VD & koncernchef Frank Fiskers presenterar rapporten tillsammans med CFO Gunilla Rudebjer i en webbsändning och telefonkonferens.

För deltagande per telefon, vänligen ring: +46 8 5664 2695 eller +44 20 3008 9810

Ring gärna in 5 minuter innan start.

Presentationen sker på engelska.

Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även boksluts­kommuniké och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

Scandic Hotels Group (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2016 klockan 07.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson, VP Communications & IR
E-post: ann-charlotte.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 (0)72 180 22 44

www.scandichotelsgroup.com

 

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt