Logotype

Boka hotell

Scandic ingår återigen ett långsiktigt strategiskt avtal med Pandox

30 juni, 2016 | 08:00 CET | Categories: Generella pressmeddelanden | Icke regulatorisk

renoverar och förlänger hyresavtal för 19 hotell i Norden

Scandic Hotels, Nordens marknadsledande hotelloperatör, har tillsammans med fastighetsägaren Pandox kommit överens om att förlänga hyresavtalen för 19 hotell i Norden och samtidigt påbörja ett renoveringsprogram för berörda hotell. Investeringssumman uppgår till 470 MSEK över en treårsperiod och fördelas jämnt mellan parterna.

Scandic och Pandox har kommit överens om att förlänga hyresavtalen för 19 hotell i Norden, varav åtta i Sverige, sex i Finland, tre i Danmark samt två i Norge, merparten av hotellens hyresavtal har en förfalloperiod under 2017-2020. Totalt omfattas 3 437 rum av hyres-förlängningen varav renoveringsprogrammet berör cirka 1 600 hotellrum och badrum, samt omfattande mötes- och restaurangytor. Inom ramen för avtalet och investerings-summan ingår även utbyggnation av 73 nya hotellrum på tre olika hotell.

–   Givet den goda resultatutveckling vi har haft från vårt förra gemensamma program är jag mycket nöjd med att återigen ha tecknat ett långsiktigt avtal som framtids-säkrar och ökar även dessa hotells konkurrenskraft och intjäningsförmåga, säger Frank Fiskers, VD & koncernchef Scandic Hotels Group.

Genomförandet kommer att följa den kraftfulla samarbetsmodell som Scandic och Pandox etablerade i samband med det tidigare framgångsrika renoveringsprogrammet, som kallades Shark 1. Ett projekt som omfattade förlängning, renovering och utveckling av 40 hotell i Norden med en gemensam investeringssumma om cirka 1,6 miljarder SEK.

Scandics kostnader för kommande renoveringsprogram, som benämns som Shark 2, ryms inom Scandics ordinarie investeringsbudget, vilket totalt motsvarar cirka 3-4 procent av koncernens årliga nettoomsättning.

 

Scandic Hotels Group (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2016 klockan 08.00 CET.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- & IR-direktör
E-post: ann-charlotte.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 (0)72 180 22 44
www.scandichotelsgroup.com

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 14 400 medarbetare och med ett nätverk av närmare 230 hotell fördelat på cirka 44 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen med 1,7 miljoner medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och Scandic är vald till ‘best hotel brand’ i Norden (BDRC). Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

 

Bilder

  • Scandic-Klaralven-Interior-Scandic-Klarälven-Köksb
  • Frank-Fiskers-CEO-Scandic-Hotels-Group

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt