Logotype

Boka hotell

Scandic erhåller skadestånd för tvist med Folkets Hus & Park i Sundsvall

17 november, 2016 | 13:00 CET | Categories: Corporate pressmeddelanden | Regulatorisk

Tingsrätten i Sundsvall meddelade den 28 oktober 2016 dom beträffande skadestånd i den tvist som uppstod mellan Scandic och Folkets Hus i Sundsvall 2012.

Parterna har nu träffat en överenskommelse innebärande att ingen av parterna ska överklaga domslutet. Folkets Hus i Sundsvall förpliktigas därmed att betala 59 504 687 kronor jämte ränta på beloppet från den 30 september 2015 till dess betalning sker i skadestånd till Scandic.

Beloppet för skadestånd och ränta uppgår som helhet till 64 791 887 kronor och kommer att påverka Scandics resultat fullt ut för fjärde kvartalet 2016.

Utöver ovan nämnda belopp har  Scandic tidigare erhållit ersättning från Folkets Hus i Sundsvall om cirka 8,9 miljoner kronor. Ett belopp som påverkade resultatet för fjärde kvartalet 2015.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Jangbratt, Sverigechef
E-post: peter.jangbratt@scandichotels.com

Ann-Charlotte Johansson, VP Communications & IR
E-post: ann-charlotte.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 (0)72 180 22 44
www.scandichotelsgroup.com

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 november 2016 kl. 13:00 CET.

 

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 14 400 medarbetare och med ett nätverk av närmare 230 hotell fördelat på cirka 44 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen med 1,8 miljoner medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och Scandic är vald till ‘best hotel brand’ i Norden (BDRC). Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

 

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt