Logotype

Boka hotell

Valberedning inför Scandics årsstämma 2016

29 december, 2015 | 07:30 CET | Categories: Generella pressmeddelanden | Icke regulatorisk

En valberedning inför årsstämman 2016 har bildats i samråd med bolagets största aktieägare och i enlighet med instruktioner från Scandics bolagsstämma.

Valberedningen utgörs av Caspar Callerström (Sunstorm Holding AB), Joel Lindeman (Provobis genom Novobis AB), Katja Bergqvist (Handelsbanken Fonder) samt Vagn Sørensen (styrelsens ordförande). Valberedningen har utsett Joel Lindeman till sin ordförande. Tillsammans representerar dessa aktieägare cirka 59,93 % av rösterna i Scandic Hotels Group AB (publ) per den 11 december 2015.

Valberedningens uppgift är att till bolagsstämman lämna förslag till val av stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, förslag avseende styrelsearvode (uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete), revisorsarvode och, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i instruktionerna för valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen i Scandic kan skicka dessa per e-post till nominationcommittee@scandichotels.com, eller genom att ta kontakt direkt med valberedningens ordförande Joel Lindeman, via joel@provobisholding.se alternativt +46 (0)31 771 37 62.

Scandics årsstämma för 2016 kommer äga rum den 12 maj 2016 i Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande 29 december 2015, kl 07:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vagn Sørensen, styrelseordförande, som nås genom:

Ann-Charlotte Johansson, VP Communications & IR
E-post: ann-charlotte.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 (0)72 180 22 44
www.scandichotelsgroup.com

 

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt