Logotype

Boka hotell

Scandic Hotels ökade resultatet 2012

14 mars, 2013 | 08:00 CET | Categories: Generella pressmeddelanden | Icke regulatorisk

Scandic Hotels ökade både intäkter och förbättrade sitt rörelseresultat under 2012. Under året öppnades sex nya hotell och omfattande investeringar för renovering av Scandics väghotell påbörjades. Koncernen ökade även fokus på restaurangverksamheten genom att bland annat införa ”Scandic Klassiker” på menyn som bidrog till en ökad restaurangförsäljning. Samtidigt minskade Scandics miljö- och klimatbelastning.Intäkterna för Scandic Hotels ökade under 2012 med 9,6 procent till 923,0 (842,6) miljoner euro. Trots satsningar på nya hotell som belastar rörelsemarginalen ökade den från 8,7 till 9,1 procent, och rörelseresultatet (EBITDA) ökade till 83,7 (72,9) miljoner euro. Intäkterna per tillgängligt rum (RevPAR) ökade samtidigt under året med 2,8 procent.

Scandic driver i dag 156 hotell i åtta länder. Under 2012 öppnades sex nya hotell med sammanlagt 1 400 rum. Ytterligare hotellprojekt med totalt 400 rum påbörjades under 2012.

– I princip har alla våra nya cityhotell blivit lönsamma under första året. Vi har haft inte mindre än sex nyöppnade hotell; Scandic Aarhus City i Danmark, Scandic Tampere Station och Scandic Paasi i Finland, Scandic Fornebu i Norge samt Hamburg Emporio i Tyskland. Vi har även tagit över hotell Ibis i Sundsvall, säger Anders Ehrling, Scandics koncernchef.

Scandic startade också renovering av en stor andel väghotell. Fram till 2014 investerar Scandic i samarbete med fastighetsbolaget Pandox 185 miljoner euro i ett 40-tal hotell. Renoveringen handlar om utveckla hotellupplevelsen och att möta framtidens gästers behov och resemönster.

Scandic har ökat fokus på restaurangverksamheten. Nytt för 2012 är ”Scandic Klassiker”, fyra rätter som serveras på alla hotellen i Norden. Kombinationen populära rätter, hög kvalitet på råvarorna, tillvalsmöjligheter med en svårslagen prisvärdhet är tänkt att även locka gäster som inte bor på hotellen. Försäljningen ökade 2012 med 9,7 procent jämfört med föregående år.

Scandics långsiktiga satsningar på miljö- och klimatfrämjande åtgärder fortsatte att gå i rätt riktning även under 2012. Scandic minskade osorterat avfall, energi­förbrukning, vatten­förbrukning och fossila koldioxidutsläpp per gästnatt. Tillgänglighetsfrågorna är också en hjärtefråga för Scandic. I höstas uppmärksammade FN Scandics engagemang för att alla – även människor med olika slags funktionshinder – ska möta samma standard och ha samma rättigheter.

För djupare information, Scandic 2012 – året som gått, se bifogad pdf-fil eller gå in på scandichotels.se

Resultat januari – december 2012 för Scandic Hotels Holding koncernen

Jan Jan Jul-Dec Jul-Dec
-Dec -Dec
MEUR 2012 2011 2012 2011
Intäkter, MEUR 923,0 842,6 479,5 440,3
Intäktstillväxt, % 9,6% 11,7% 8,9% 7,9%
Intäktstillväxt 1,0% 3,8% -0,9% 2,8%
jämförbara hotel, %
Bruttovinst, MEUR 356,4 317,3 193,0 173,2
EBITDAR, MEUR 306,8 275,2 166,8 153,1
Rörelseresultat 83,7 72,9 51,0 47,9
(EBITDA), MEUR
EBITDAR-marginal, % 33,2 32,7 34,8 34,8
EBITDA-marginal, % 9,1 8,7 10,6 10,9

Intäkt per 63,7 62,0 64,6 63,2
tillgängligr rum
(RevPar), EUR
Genomsnittspris (ARR), 104,6 99,6 103,6 97,5
EUR
Beläggningsgrad 60,9 62,2 62,3 64,8

Antal hotell i drift 156 153
(31 dec) 1)
Antal tillgängliga rum 29 849 28 875
(31 dec) 1)
Antal årsanställda 2) 7 536 7 264

Osorterat avfall, kg 0,50 0,52
per gästnatt 3)
Energi­förbrukning, kWh 45,9 48,3
per gästnatt 3)
Vatten­förbrukning, l 201,9 216,0
per gästnatt 3)
Fossila 1,9 2,0
koldioxidutsläpp, kg
per gästnatt 3)
1) Omfattar hotell med
hyres-, management-
och franchiseavtal
2) Beräknat som totalt
antal arbetade
timmar/årsarbetstid
3) Beräknas på de
hotell som varit i
drift under hela året
Rörelseresultatet
(EBITDA) och
rörelseresultat innan
hyreskostnader
(EBITDAR) belastas med
öppningskostnader för
nya hotell om 7,2
(7,4) MEUR.
Tillväxt RevPar och
intäkter 2012 jämfört
med 2011
RevPar RevPar Intäkter Intäkter
Tillväxt 2012 jämfört (EUR) (%) (MEUR) (%)
med 2011
Tillväxt Like-for Like -0,6 -1,0% 8,1 1,0%
Valutakurseffekter 1,6 2,5% 22,2 2,6%
Lämnade hotell 0,2 0,4% -4,1 -0,5%
Nya hotell 0,5 0,9% 54,3 6,4%
Rapporterad tillväxt 1,8 2,8% 80,5 9,6%

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ehrling, koncernchef, Scandic, tel: +46 709 73 52 03
Gunilla Rudebjer, finansdirektör, Scandic, tel: +46 709 73 51 64
Margareta Thorgren, kommunikationsdirektör, Scandic, tel: +46 721 70 92 53

Dokument

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt