Logotype

Boka hotell

Jämställdhet handlar om att alla ska känna sig välkomna

7 mars, 2013 | 01:00 CET | Categories: Generella pressmeddelanden | Icke regulatorisk

Scandic Hotels miljö- och tillgänglighetsarbete har satt standarden för hela hotellbranschen. Hur Scandic arbetar med miljö har tjänat som förebild för hotell i Sverige likväl som i resten av världen. Nu tar hotellkedjan ledartröjan även i jämställdhetsarbetet.

Miljö- och tillgänglighetsarbetet handlar inte bara om ansvarstagande utan också om att säkra verksamhetens framtid. Samma sak gäller jämställdhetsarbetet: om vi inte tar dessa frågor på allvar avstår vi från möjliga affärer. Företaget har därför offensivt arbetat för att öka andelen kvinnor i ledande befattningar. Ett strategiskt beslut med affärsmässig grund som baserar sig på ett tydligt fokus på jämställdhet i det dagliga arbetet.

–  Det är helt otänkbart för oss att välja bort 50% av befolkningen när vi rekryterar till ledande positioner, säger Scandic Sveriges HR-direktör Henrik Dider. Det är, och kommer att vara i framtiden, hård konkurrens om de mest kompetenta medarbetarna och vi måste aktivt leta efter personer med olika bakgrund, från olika branscher och med olika kön.

Scandic har som mål att könsfördelningen måste ligga i en nivå om 60-40% på endera hållet. Ett mål som uppnåddes under 2012 bland företagets 100 toppchefer i Sverige. I den svenska ledningsgruppen är fem av tolv personer kvinnor.

–  För oss är arbetet med jämställdhet en fråga vi jobbar med året runt, inte bara den 8 mars. Det är något vi försöker väga in i alla beslut och särskilt rekryteringar. En jämn fördelning mellan kvinnor och män gör också att vi säkerställer att vi kommer att kunna attrahera och vara tillgängliga för alla. Vi har som målsättning att våra chefer ska återspegla befolkningens och våra gästers sammansättning, säger Henrik Dider.

Med fler kvinnliga beslutsfattare inom Scandic vill hotellkedjan att fler kvinnor ska känna sig välkomna att bo, mötas och äta på hotellen. Stiftelsen AllBright verkar för mer diversifierade ledningsgrupper och styrelser och VD Rebecca Lucander tycker att det är glädjande att se att Scandic redan uppnått sitt mål om en jämn könsfördelning bland sina toppchefer

–  Bevisen är tydliga, diversifierade företag är mer lönsamma. Företag som ser jämställdhet som en affärsstrategisk fråga och inte ett särintresse och som har en chefssammansättning som avspeglar samhället kommer dessutom vara bäst på att attrahera den mest kompetenta arbetskraften nu och i framtiden, säger Rebecca Lucander vid AllBright.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Henrik Dider, HR-direktör Scandic Sverige

Tel: 0709-73 51 49, e-post: henrik.dider@scandichotels.com

Karin Hellgren, PR- och kommunikationsansvarig Scandic

Tel: 0721-709 259, e-post: karin.hellgren@scandichotels.com

 

scandichotels.se
Varje dag jobbar Scandics 6.600 medarbetare med ett enda mål – att du ska trivas. Som Nordens grönaste hotellkedja har vi alltid fokus på miljö, socialt ansvar och tillgänglighet. Scandic är Nordens största hotellkedja med 160 hotell i nio länder och sammanlagt 30 581 hotellrum med en omsättning på 842 miljoner EUR. Vi vill vara mer än bara ett hotell – en plats där människor träffas, jobbar och inspireras.

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt