Logotype

Boka hotell

2011 ett framgångsrikt år för Scandic Hotels

20 mars, 2012 | 08:45 CET | Categories: Generella pressmeddelanden | Icke regulatorisk

Scandic Hotels Holding AB ökade både intäkter och förbättrade sitt rörelseresultat under 2011. Under året öppnades åtta nya hotell och det genomfördes omfattande och framgångsrika satsningar på klimatfrämjande åtgärder.Intäkterna för Scandic Hotels Holding AB ökade under 2011 med 11,7 procent till 842,6 (754,3) miljoner euro. Trots satsningar på nya hotell som belastar rörelsemarginalen ökade det (EBITDA) från 8,2 till 8,7 procent, motsvarande 72,9 (61,8) miljoner euro.

– Vi har gjort en rejäl investering i storstadsområden som Stockholm, Oslo under 2011, även nysatsningen i Berlin 2010 har bidragit till resultatet. Genom dessa nya hotell har Scandic fått nya kundkategorier i enlighet med våra målsättningar. Under 2012 fortsätter vi att investera genom att uppgradera våra väghotell, säger Anders Ehrling, koncernchef och vd för Scandic.

Scandic driver i dag 153 hotell i nio länder. Under 2011 öppnades åtta nya hotell med sammanlagt 1 544 rum. Intäkterna per tillgängligt rum (RevPAR) ökade samtidigt under året med 7,4 procent. Ytterligare två hotellprojekt med totalt 439 rum påbörjades under 2011.

Scandics långsiktiga satsningar på miljö- och klimatfrämjande åtgärder fortsatte under 2011. Under året minskade man de fossila koldioxidutsläppen med hela 39 procent. Samtliga Scandic-hotell i Norden använder nu elektricitet från vind- och vatten­kraft. Under 2011 belönades Scandic med Nordiska Rådets natur- och miljöpris insatser för att främja hållbar turism.

Resultat januari – december 2011 för Scandic Hotels Holding koncernen

+———————-+————–+————–+——-+——-+
| |Helår 2011    |Helår 2010    |H2 2011|H2 2010|
+———————-+————–+————–+——-+——-+
|Intäkter, MEUR |842,6 |754,3 |440,3 |408,3 |
+———————-+————–+————–+——-+——-+
|Bruttovinst, MEUR |317,3 |279,0 |173,2 |159,8 |
+———————-+————–+————–+——-+——-+
|Rörelseresultat |72,9 |61,8 |47,9 |45,4 |
|(EBITDA), MEUR | | | | |
+———————-+————–+————–+——-+——-+
|EBITDA-marginal, % |8,7 |8,2 |10,9 |11,1 |
+———————-+————–+————–+——-+——-+
|Intäkt per |62,0 |57,7 |63,2 |61,2 |
|tillgängligt rum | | | | |
|(RevPar), EUR | | | | |
+———————-+————–+————–+——-+——-+
|Beläggningsgrad, % |62,2 |62,1 |64,8 |65,7 |
+———————-+————–+————–+——-+——-+
| |
+———————-+————–+————–+——-+——-+
|Antal hotell i drift |153 |147 | | |
|(31 dec)1) | | | | |
+———————-+————–+————–+——-+——-+
|Antal tillgängliga rum|28 875 |27 204 | | |
|(31 dec)1) | | | | |
+———————-+————–+————–+——-+——-+
|Antal årsanställda 2) |7 264 |6 902 | | |
+———————-+————–+————–+——-+——-+
| |
+———————-+————–+————–+——-+——-+
|Osorterat avfall, kg |0,52 |0,53 | | |
|per gästnatt 3) | | | | |
+———————-+————–+————–+——-+——-+
|Energi­förbrukning, kWh|47,6 |52,0 | | |
|per gästnatt 3) | | | | |
+———————-+————–+————–+——-+——-+
|Vatten­förbrukning, l |218 |217 | | |
|per gästnatt 3) | | | | |
+———————-+————–+————–+——-+——-+
|Fossila |1,9 |3,1 | | |
|koldioxidutsläpp, kg | | | | |
|per gästnatt 3) | | | | |
+———————-+————–+————–+——-+——-+

1) Omfattar hotell med hyres-, management- och franchiseavtal
2) Beräknat som totalt antal arbetade timmar/årsarbetstid
3) Beräknas på de hotell som varit i drift under hela året

 
Kort sammanfattning resultat för perioden januari- december 2011

· Intäkterna ökade med 11,7% till 842,6 (754,3) MEUR. För jämförbara hotell samt vid oförändrade valutakurser ökade intäkterna med 3,8%.
· Intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) ökade med 7,4 %. För jämförbara hotell och vid oförändrade valutakurser ökade RevPAR med 3,6 %.
· Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 72,9 (61,8) MEUR, motsvarande en rörelsemarginal på 8,7 (8,2)%. Resultatet belastas med öppningskostnader för nya hotell om 7,4 (4,1) MEUR.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ehrling, koncernchef och vd, Scandic, tel: +46 709 73 52 03
Gunilla Rudebjer, finansdirektör, Scandic, tel: +46 709 73 51 64
Margareta Thorgren, kommunikationsdirektör, Scandic, tel: +46 721 70 92 53
 

Scandic är en modern hotellkedja dit medvetna människor kommer för att få inspiration och ny energi­. Med över 150 hotell och 30 000 rum är vi redan i dag en av de största hotelloperatörerna i Europa. Och vi fortsätter att växa – inom några år kommer det finnas över 200 Scandic att välja mellan. Välkommen till scandichotels.se.

Dokument

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt