Logotype

Boka hotell

Scandic stärker sin marknadsposition och fortsätter växa i Norden

24 februari, 2010 | 08:00 CET | Categories: Generella pressmeddelanden | Icke regulatorisk

– 2009 blev året då Scandic bevisade sin förmåga att skapa både affärer och lönsamhet även i tuffa tider, säger koncernchef och vd Frank Fiskers.
Resultat för perioden januari-december 2009

• Intäkterna uppgick till 661,0 (758,5) MEUR. För jämförbara hotell samt vid oförändrade valutakurser minskade intäkterna med 9,9 %.
• Intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) minskade med 10,4 % för jämförbara hotell och vid oförändrade valutakurser.
• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 61,6 (111,1) MEUR, motsvarande en rörelsemarginal på 9,3 (14,7)%.
• Under året har fyra nya hotell med sammanlagt 518 rum öppnat, och dessutom har avtal om tre nya hotellprojekt med sammanlagt 887 rum undertecknats.

Resultat januari – december 2009 för Scandic Hotels Holding koncernen
Helår 2009 Helår 2008 H2 2009 H2 2008
Intäkter, MEUR 661,0 758,5 343,0 375,2
Bruttovinst, MEUR 246,2 311,5 132,8 156,9
Rörelseresultat (EBITDA), MEUR 61,6 111,1 38,4 55,4
EBITDA-marginal, % 9,3 14,7 11,2 14,8
Intäkt per tillgängligt rum (RevPar), EUR 53,1 63,2 54,6 61,6
Beläggningsgrad, % 60,8 64,9 63,6 66,4

Antal hotell i drift (31 dec)1) 138 138
Antal tillgängliga rum (31 dec)1) 25 070 24 898
Antal årsanställda 2) 6 496 6 861

Osorterat avfall, kg per gästnatt 3) 0,40 0,44
Energi­förbrukning, kWh per gästnatt 3) 40,9 40,1
Vatten­förbrukning, l per gästnatt 3) 205 208
Fossila koldioxidutsläpp, kg per gästnatt 3) 2,6 2,7

1) Omfattar hotell med hyres-, management- och franchiseavtal
2) Beräknat som totalt antal arbetade timmar/årsarbetstid
3) Beräknas på de hotell som varit i drift under hela året

Frank Fiskers, Scandics koncernchef och vd, kommenterar resultatet för januari-december 2009:

Den globala ekonomiska krisen har haft en dramatisk effekt på affärsresandet i hela Norden. Det har varit ett av de tuffaste åren någonsin för hotellbranschen, men vi reagerade tidigt på konjunkturnedgången och har på många sätt klarat oss bättre än konkurrenterna. Under ett år då många fick kämpa hårt, vann Scandic kundernas förtroende och stärkte sin marknadsposition med ökade marknadsandelar. Under sista kvartalet 2009 har hotellmarknaden visat vissa tecken på att minskningen i beläggning börjar stabiliseras, medan pressen på rumspriserna har fortsatt. Scandics affärsmodell, geografiska spridning och kundmix har bidragit till att vi klarat konjunkturnedgången bättre än marknaden som helhet.

Ett sparprogram genomfördes tidigt och det har gett en effekt på 32 MEUR under 2009. Därmed har vi kunnat kompensera en del av intäktsbortfallet samt fått en flexiblare kostnads­struktur med ökad andel rörliga kostnader. Huvuddelen av Scandics hyresavtal har en omsättningsbaserad hyra vilket ytterligare bidragit till att mildra effekterna från lågkonjunkturen.

Scandic fortsätter att tro på framtiden. Vi växer med flera nya hotell, främst i Norden, och lanserar spännande nya koncept. Under 2009 startade ett långsiktigt samarbete med stjärnkocken Jamie Oliver som skapade en barnmeny för alla hotell. Tillsammans med ett helt nytt familjekoncept gjorde det att fler barnfamiljer än någonsin tidigare valde Scandic och året blev en stor succé inom fritidssegmentet. För att gästerna alltid ska kunna välja en hälsosam livsstil, även när man bor på hotell, byggde vi förra året nya, topputrustade gym på nästan alla Scandics hotell.

Scandic drivs alltid av starka värderingar och 2009 belönades det med Grand Travel Award för bästa miljöinitiativ, samt Climate Cup-priset i Danmark. Under 2009 fortsatte vår målmedvetna minskning av fossila koldioxidutsläpp på väg mot nollutsläpp 2025. Även våra andra miljönyckeltal bevisar att vi står fast vid vår ambition att vara bäst på marknaden. Vi leder utvecklingen med att erbjuda boende och mötesplatser som är handikappanpassade och trygga för allergiker, något som fick stor internationell uppmärksamhet då CNN World View visade ett längre reportage om Scandics tillgänglighetsarbete.

Scandic har visat förmåga att skapa affärer även i tuffa tider. Under året tog vi över två hotell i centrala Köpenhamn och stärkte positionen markant i den danska huvudstaden. Tre nya hotellprojekt startades; ett sporthotell i Vierumäki, Finlands ledande ort för sport- och fritidsaktiviteter, ett nytt hotell i Fornebu, en mycket snabbt växande och spännande del av Oslo, samt ett stort nytt hotell på Vasagatan i Stockholm. Just nu väntar 12 nya hotell, med sammanlagt 3,270 rum på att öppnas som Scandic.

Under 2010 fortsätter vi lansera nyheter; bland annat en helt ny produkt för idrottslag och föreningar, Jamie Oliver tar fram en meny för mötesgästerna och vi introducerar ett inspirerande möteskoncept och släpper även en ny produkt för weekendgäster.

Marknaden är fortfarande svårbedömd. Historiskt har en marknadsuppgång först gett en ökad beläggning och därefter ökade rumspriser, men den låga visibiliteten gör att det är svårt att ge en prognos om när detta kommer realiseras. Den anpassning av kostnaderna som genomförts, tillsammans med satsningar på att stärka Scandics koncept och hotellportfölj, gör oss väl rustade att ta oss igenom de nuvarande tuffa tiderna samt ta tillvara på de möjligheter som kommer när marknaden vänder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Frank Fiskers, koncernchef och vd, Scandic, tel: +46 709 73 52 03
Gunilla Rudebjer, finansdirektör, Scandic, tel: +46 709 73 51 64Scandic är en modern hotellkedja dit medvetna människor kommer för att få inspiration och ny energi­. Med över 150 hotell och 30 000 rum är vi redan i dag en av de största hotelloperatörerna i Europa. Och vi fortsätter att växa – inom några år kommer det finnas över 200 Scandic att välja mellan. Välkommen till scandichotels.se.

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt