Logotype

Boka hotell

Styrkebesked från Scandic

9 februari, 2009 | 08:42 CET | Categories: Generella pressmeddelanden | Icke regulatorisk

Resultat för helåret 2008

• Intäkterna ökade med 5% till 758,5 MEUR
• Rörelseresultat ökade med 8% till 111,1 MEUR, motsvarande en rörelsemarginal på 14,7%
• Nyckeltalen för hållbar utveckling fortsatte att förbättras
• Under året har sex nya hotell med sammanlagt 886 rum öppnat, och dessutom har åtta nya hotellprojekt påbörjats med sammanlagt 1 496 rum
Resultat januari – december 2008 för Scandic Hotels Holding koncernen
Helår 2008 Helår 2007 H2 2008 H2 2007
Intäkter, MEUR 758,5 720,5 375,2 376,4
Bruttovinst, MEUR 311,5 276,5 156,9 149,5
EBITDA, MEUR 111,1 103,0 55,4 57,2
EBITDA-marginal, % 14,7 14,3 14,8 15,2
Intäkt per tillgängligt rum, euro 63,2 61,6 61,6 63,5
Beläggningsgrad, % 64,9 65,6 66,4 68,6

Antal hotell i drift (31 dec)* 138 133
Antal tillgängliga rum (31 dec)* 24 898 24 005
Antal årsanställda 6 599 6 460

Osorterat avfall, kg per gästnatt ** 0,52 0,59
Energi­förbrukning, kWh per gästnatt ** 39,7 40,4
Vatten­förbrukning, l per gästnatt ** 206 214
Fossila koldioxidutsläpp, kg per gästnatt ** 3,0 3,1
*omfattar hotell med hyres-, management- och franchiseavtal
** beräknas på de hotell som varit i drift under hela året

Frank Fiskers, Scandics vd och koncernchef, kommenterar resultatet för helåret 2008:

– Jag är väldigt glad att kunna redovisa en sådan betryggande försäljningsökning för helåret 2008. Det är alltid tufft att jämföra intäktssiffror när man kommer från rekordhöga nivåer, och 2007 var verkligen ett rekordår för Scandic. Ändå lyckades vi fortsätta den positiva trenden under första halvåret 2008, medan hösten naturligt nog blev svagare. Även intäkten per tillgängligt rum, det vill säga det sammanvägda nyckeltalet för beläggning och rumspris, nådde sin högsta nivå under första halvåret för att sedan sjunka något under hösten.

– Scandic har tagit marknadsandelar på de flesta marknader under 2008, vilket visar på vikten av att ha ett starkt varumärke i dessa tider. När ekonomin är osäker tenderar kunderna att söka sig till välkända alternativ där de vet vad de får, och det gynnar Scandic. Vi ser också att det är en fördel att fokusera så tydligt på mellanklassegmentet som vi gör, eftersom det i viss mån dämpar känsligheten för konjunktursvängningar. I goda tider är det många av budgethotellens kunder som ”köper upp sig” till Scandic, och i dåliga tider är det många av lyxhotellens kunder som ”köper ner sig” till oss.

– Vad gäller rörelseresultatet så har vi hållit EBITDA-marginalen på samma nivå som året innan, både sett till helåret och under hösten, och vi har en bra finansiell ställning och en god likviditet. Det känns väldigt skönt att kunna ge ett sådant styrkebesked i dessa dagar. Vi har jobbat hårt på att tidigt skapa en mer flexibel kostnads­struktur, för att kunna vara mer snabbrörliga och anpassa kostymen efter rådande läge. Det visar sig nu att det var rätt väg att gå.

– Scandic fortsatte under året att utvidga hotellportföljen med sammanlagt sex nya öppnade hotell och åtta påbörjade projekt. Under hösten öppnade vi två hotell i Polen och kontrakterade ett i tyska Hamburg, vilket känns extra glädjande eftersom fokus i vår fortsatta expansion ligger på Nord- och Östeuropa. Vi har också fortsatt att investera i att höja nivån på de befintliga hotellen. De senaste två åren har vi renoverat nästan 5 000 hotellrum, det är sex rum per dag eller ett rum var tredje timme!

– Jag har fått många frågor om lågkonjunkturen gör att vi tänker dra ner på ambitionsnivån när det gäller expansionen, och svaret är att våra expansionsplaner ligger fast. Konjunkturläget gör att fastighetsägarna blir lite försiktigare och vill känna sig extra trygga med styrkan hos den operatör de väljer. Detta gör att det tar lite längre tid än vanligt att få till ett avtal, men på sikt gynnar det Scandic eftersom vi kan visa på ett bra ”track record” genom flera konjunkturcykler.

– Vad gäller vårt hållbarhets­arbete så har Scandic arbetat systematiskt under många år med att minska vår påverkan på miljön, och även i år redovisar vi lägre värden för samtliga viktiga nyckeltal. Nu börjar alltfler hotellkedjor få upp ögonen för hur centralt miljöarbetet är, och även om vi välkomnar alla initiativ på området så önskar jag att fler skulle våga följa i våra fotspår och redovisa alla sina nyckeltal. Det skulle bidra till ökad kunskap om frågan och göra det lättare för kunderna att göra medvetna val.

– Prognosen framåt är svårbedömd och det råder stor osäkerhet om hur marknaden kommer att utvecklas under 2009. Det vi kan se så här långt är att första kvartalet verkar bli tufft, vilket är helt i linje med vad vi hade förväntat oss. Under året kommer Scandic att sjösätta en rad olika sälj- och marknadsaktiviteter, och vi är övertygade om att detta kommer leda till att vi fortsätter ta marknadsandelar. De åtgärder vi har vidtagit hittills för att öka kostnads­effektiviteten har också fungerat väl, vilket kommer bidra till att hålla uppe lönsamheten framöver.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Frank Fiskers, vd och koncernchef, Scandic, tel: +46 709 73 52 03
Gunilla Rudebjer, tf finansdirektör, Scandic, tel: +46 709 73 51 64
Helena Nilsson, informationsdirektör, Scandic, tel: +46 709 73 51 45
e-mail: helena.nilsson@scandichotels.com

Scandic är en modern hotellkedja dit medvetna människor kommer för att få inspiration och ny energi­. Med cirka 150 hotell och 30 000 rum är vi redan i dag en av de största hotelloperatörerna i Europa. Och vi fortsätter att växa – inom några år kommer det finnas över 200 Scandic att välja mellan. Välkommen till scandichotels.se.

Bilder

  • Styrkebesked från Scandic

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt