Logotype

Boka hotell

Extra Bolagsstämma 2021

april 21, 2021 10:00 – april 21, 2021 11:30

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Scandics extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.