Scandic

Boka hotell

Avstämningsdag för utdelning

30 oktober, 2018 08:00 – 30 november, 2018 08:02

Årsstämman 2018 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 3,40 kronor per aktie för räkenskapsåret 2017, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,70 kronor per utbetalning och aktie, med första avstämningsdag 30 april 2018 och andra avstämningsdag 30 oktober 2018, och att resterande fritt eget kapital ska överföras i ny räkning.