Logotype

Boka hotell

Scandics delårsrapport Q3 2023 – Scandic står starkare än någonsin

Finansiella rapporter | Finansiell information | 26 okt, 2023 | 07:30 CEST | Regulatorisk

Sammanfattning tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 5,2 procent till 6 307 MSEK (5 994).
 • Genomsnittlig beläggningsgrad uppgick till 71,0 procent (70,5).
 • Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) ökade till 933 SEK (875).
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 251 (1 232).
 • Justerat EBITDA1) uppgick till 1 173 MSEK (1 213).
 • Exklusive IFRS 16 justeringar uppgick resultat per aktie till 3,04 SEK (3,23).
 • Fritt kassaflöde uppgick till 899 MSEK (953).
 • Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA uppgick till 0,8 ggr (0,1 ggr exkluderat konvertibellånet).

Sammanfattning perioden, 1 januari – 30 september 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 18,0 procent till 16 525 MSEK (14 002).
 • Genomsnittlig beläggningsgrad ökade till 62,6 procent (57,9).
 • Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) ökade till 797 SEK (678).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 283 (1 969).
 • Justerat EBITDA1) uppgick till 2 115 MSEK (2 060).
 • Exklusive IFRS 16 justeringar uppgick resultat per aktie till 4,29 SEK (3,56).
 • Fritt kassaflöde uppgick till 1 204 MSEK (1 257).
 • Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA uppgick till 0,8 ggr (0,1 ggr exkluderat konvertibellånet).

1) Rörelseresultat före öppningskostnader, jämförelsestörande poster och före avskrivningar, finansiella poster och skatt samt justerat för IFRS 16.

 
VD KOMMENTAR

”Jag är nöjd med de framsteg vi gör för att ytterligare öka tillväxten och hur vi blivit ett mer effektivt och lönsamt Scandic. Efterfrågan är god och vi taktar på mot ett nytt starkt helår.”

Vi levererar ett nytt rekordkvartal och Scandic står starkare än någonsin. Vi gör framsteg för att ytterligare öka tillväxten och har successivt blivit ett mer effektivt och lönsamt bolag. Med starka kassaflöden och en historiskt låg skuldsättning håller vi ett högt tempo i utvecklingen av Scandic för att ta tillvara alla möjligheter att ytterligare befästa vår ledande position i Norden.

Bokningstrycket var högt från fritidsresenärer under sommarmånaderna och vi har fått en bra start på den viktiga mötessäsongen. Hotellmarknaden visar motståndskraft mot det höga inflations- och ränteläget och hotellvistelser liksom resor fortsätter att prioriteras både i det privata och i arbetet. Antalet sålda rumsnätter och beläggningsgraden ökade samtidigt som priserna fortsatte att utvecklas positivt.

Detta resulterade i Scandics högsta RevPAR någonsin och att nettoomsättningen nådde en ny rekordnivå om 6,3 Mdr SEK. Rumsintäkterna utvecklas positivt och inom mat- och dryckesverksamheten har vi ökat lönsamheten genom fortsatt optimering av bland annat prissättning och inköp samt ökad effektivitet. Justerat EBITDA uppgick till 1 173 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 18,6 procent. Exklusive engångsposter var det Scandics bästa justerade rörelseresultat någonsin. Med en stark finansiell position fortsätter vi att investera i utvecklingen av Scandic.

Vi arbetar fokuserat för att växa hotellportföljen med en stärkt organisation och ett nära samarbete med fastighetsägare. I kvartalet tecknades ett avtal om att öppna ett Scandic och ett Scandic Go om totalt 459 rum i multi- och eventarenan Garden Helsinki i Helsingfors. Hotellen förväntas öppna 2028 och etableringen är en milstolpe på vår tillväxtresa i Helsingforsregionen. För att möta den växande efterfrågan från resenärer som sätter själva hotellvistelsen i centrum utökades vårt erbjudande inom Scandic Signature Collection med två hotell i Norge och Danmark. Hotellen har funnits i vår pipeline sedan en tid tillbaka. I början av juli tecknade vi avtal om ett nytt Scandic Go med 221 rum på Fridhemsplan i Stockholm. Vi öppnade även vårt första Scandic Go i Stockholm med framgång och stort intresse från gäster och fastighetsägare. Detta skapar goda förutsättningar för våra tillväxtambitioner inom det snabbväxande ekonomisegmentet.

Implementeringen av den molnbaserade, kompletta IT-lösningen Oracle Hospitality pågår med full fart. Med en gemensam molnbaserad plattform skapar vi ett samordnat arbetssätt för hela Scandic och kopplar samman alla hotell och centrala funktioner. Implementeringen möjliggör ännu bättre gästupplevelser samt ökad operationell effektivitet genom exempelvis förbättrad styrning, bokning och prissättning. På längre sikt ser vi stora möjligheter med våra framtidsinvesteringar i digital utveckling, bland annat genom större nyttjande av stordriftsfördelar för att öka tillväxt samt lönsamhet. Arbetet inleddes i fjol med målsättningen att samtliga hotell och flertalet centrala funktioner ska vara implementerade och klara under första halvåret 2024. 

Jag är stolt över att få presentera ett starkt kvartal och att vårt fokus på effektivitet skapar resultat. Efterfrågan från affärsresande och möten är god och vi taktar på mot ett nytt starkt helår. För det fjärde kvartalet förväntar vi oss en beläggningsgrad i nivå med samma period föregående år, till högre genomsnittspris per rum.

Scandic är starkare än någonsin och jag ser med tillförsikt på framtiden, där vi fortsätter att utveckla Scandic för att skapa ännu högre gästnöjdhet, tillväxt och lönsamhet. Jag vill återigen rikta ett stort tack till alla våra gäster och medarbetare som gjort detta möjligt.
 
Jens Mathiesen

Vd & koncernchef
  
Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023, kl. 07.30 CEST. 
 
För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Wirén, Ekonomi- och finansdirektör, Scandic Hotels Group
Email: asa.wiren@scandichotels.com
Telefon: +46 706 444 533

 
Rasmus Blomqvist, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
Email: rasmus.blomqvist@scandichotels.com
Telefon: +46 702 335 367

 
Scandics vd & koncernchef Jens Mathiesen presenterar rapporten tillsammans med CFO Åsa Wirén i en webbsändning och telefonkonferens idag, klockan 09.00 CEST.

Tid: Torsdag, 26 oktober, 2023 kl. 09.00 CEST.

Plats: Webbsändning och telefonkonferens.

Telefonnummer: Uppringningsnummer till telefonkonferensen erhålls genom registrering på länk nedan. Efter registrering kommer du att få telefonnummer och ett konferens-ID för att komma åt konferensen.

Registrering: Klicka här för registrering

Webbsändning: Scandics delårsrapport för det tredje kvartalet 2023

Registrera dig och ring gärna in fem minuter innan start. Delårsrapport, presentation och webbsändning tillgängliggörs på www.scandichotelsgroup.com.

Välkommen att lyssna in och ställa frågor.

 

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med ett nätverk av omkring 280 hotell och 58 000 hotellrum i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.