Logotype

Boka hotell

Scandics delårsrapport Q1 2023 – Starkt första kvartal

Finansiella rapporter | Finansiell information | 27 apr, 2023 | 07:30 CEST | Regulatorisk

Sammanfattning första kvartalet, 1 januari – 31 mars, 2023

  Nettoomsättningen ökade med 65,6 procent till 4 526 MSEK (2 733).

  Genomsnittlig beläggningsgrad ökade till 53,5 procent (39,1).

  Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) ökade till 626 SEK (395).

  Rörelseresultatet uppgick till 199 (-279).

  Justerat EBITDA1) uppgick till 170 MSEK (-237).

  Resultat per aktie uppgick till -1,63 SEK (-3,35). Exklusive IFRS 16 uppgick resultat per aktie till -0,88 SEK (-2,73).

  Fritt kassaflöde uppgick till -356 MSEK (-997).

  Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA uppgick till 1,2 ggr inkluderat konvertibellånet.

  Den 15 februari 2023 tecknades ett avtal om extern finansiering med en total kreditram om 3 450 MSEK, till 31 december 2025. I samband med förlängningen justerades bland annat räntevillkor och covenanter.

  Scandic öppnade ett hotell, Scandic Frankfurt Hafenpark, i Tyskland med 505 rum.

1) Rörelseresultat före öppningskostnader, jämförelsestörande poster och före avskrivningar, finansiella poster och skatt samt justerat för IFRS 16.

 

VD KOMMENTAR

”Vi lämnar ett bra första kvartal bakom oss och med stärkta finanser ökar vi tempot i utvecklingen av Scandic.”

Starkt första kvartal
Vi gick in i det nya året med frågetecken kring hur Scandic påverkas av den osäkerhet som råder i vår omvärld. Efter det första kvartalet kan vi konstatera att gästerna väljer att bo på våra hotell till goda prisnivåer och vi levererade ett starkt första kvartal. Vi har ett bra momentum och jag är nöjd med hur vi kommersiellt möter efterfrågan på marknaden och hur vi med ett starkt fokus på prissättning och operationell effektivitet når resultat.

Med fjolårets rekordmånga hotellöppningar med citynära lägen i större städer, är vi med ett starkt erbjudande, väl positionerade. I mars öppnade vi det sjätte hotellet på den tyska marknaden, Scandic Frankfurt Hafenpark, med fokus på att utveckla möten och event i centrala Frankfurt. Scandic hade 56 000 hotellrum i drift vid slutet av det första kvartalet, en ökning jämfört med motsvarande kvartal föregående år om drygt 2 000 rum eller närmare 4 procent, detta i en marknad där även utbudet ökat. Försäljningen av antal rum ökade, dock har det ökade utbudet av rum påverkat beläggningsgraden negativt.

På samtliga våra marknader var efterfrågan god från såväl företagskunder som fritidsresenärer där exempelvis möten nu efterfrågades på historiskt höga nivåer för ett första kvartal. Inrikesresandet på våra marknader fortsatte att utvecklas starkt samtidigt som resandet mellan länder i Norden och Europa var på fortsatt höga nivåer. Det interkontinentala resande fortsätter att återhämta sig främst drivet av resenärer från USA och Kina och av allt att döma ser 2023 ut att bli ett starkt år för resebranschen vilket är mycket glädjande.

Jämfört med motsvarande period i fjol ökade nettoomsättningen med 66 procent till 4 526 MSEK och det justerade rörelseresultatet uppgick till 170 MSEK, 407 MSEK bättre än föregående år och något bättre än 2019.

Beläggningsgraden uppgick till 53,5 procent jämfört med 39,1 respektive 58,9 procent för motsvarande period 2022 och 2019. Genomsnittligt rumspris ökade till 1 169 SEK jämfört med 1 011 SEK respektive 1 018 SEK för motsvande period 2022 och 2019. Det betyder att RevPAR under första kvartalet uppgick till 626 SEK att jämföra med 395 SEK föregående år och 599 SEK 2019.

Kassaflödet var starkare än förväntat under kvartalet med positiv utveckling av det underliggande rörelsekapitalet exklusive återbetalning av hyresskulder. Nettoskulden inklusive det konvertibla lånet var fortsatt på en väsentligt lägre nivå än vid utgången av det första kvartalet 2019.

Vi lämnar ett bra första kvartal bakom oss och med stärkta finanser ökar vi tempot i utvecklingen av Scandic.

Fritidsresandet driver utvecklingen av ekonomisegmentet, som är det mest snabbväxande segmentet i hotellindustrin, där vi nu med Scandic Go kommer att stärka vårt erbjudande. Vår ambition är att ta en ledande roll i att utveckla ekonomisegmentet på våra marknader. Det finns stor potential att utveckla Scandic Go då ekonomisegmentet representerar cirka 5 procent av marknaden i Norden att jämföra med cirka 15 procent i Europa. Vi öppnar det första Scandic Go hotellet på Upplandsgatan i Stockholm i början av september.

Utöver den strategiska satsningen på Scandic Go har vi en tydlig målsättning att öka tillväxttakten och addera ytterligare hyresavtal till vår pipeline.

Inför våren och sommaren ser vi, baserat på nuvarande bokningsläge, en god efterfrågan på hotellvistelser, i linje med bokningsläget samma period föregående år. Detta gäller såväl företagskunder som fritidsresenärer. För det andra kvartalet förväntar vi oss en beläggningsgrad i nivå med samma period föregående år till ett högre genomsnittspris per rum. Vi förväntar oss även ett bra kvartal för möten och fortsatt bra effektivitet.

Jens Mathiesen
Vd & koncernchef

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2023, kl. 07.30 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Rasmus Blomqvist, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
Email:
rasmus.blomqvist@scandichotels.com
Telefon: +46 702 335 367

Åsa Wirén, Ekonomi- och finansdirektör, Scandic Hotels Group
Email: asa.wiren@scandichotels.com
Telefon: +46 706 444 533

Scandics vd & koncernchef Jens Mathiesen presenterar rapporten tillsammans med CFO Åsa Wirén i en webbsändning och telefonkonferens idag, klockan 09.00 CEST.

Tid: Torsdag, 27 april, 2023 kl. 09.00 CEST.

Plats: Webbsändning och telefonkonferens.

Telefonnummer: Uppringningsnummer till telefonkonferensen erhålls genom registrering på länk nedan. Efter registrering kommer du att få telefonnummer och ett konferens-ID för att komma åt konferensen.

Registrering: Klicka här för registrering

Webbsändning: Scandics delårsrapport för det första kvartalet 2023

Registrera dig och ring gärna in fem minuter innan start. Delårsrapport, presentation och webbsändning tillgängliggörs på www.scandichotelsgroup.com.

Välkommen att lyssna in och ställa frågor.
 

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med ett nätverk av omkring 280 hotell och 58 000 hotellrum i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt