Logotype

Boka hotell

Scandics delårsrapport Q1 2022

Finansiella rapporter | Finansiell information | 27 apr, 2022 | 07:30 CEST | Regulatorisk
– Stark avslutning på första kvartalet

Sammanfattning första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 194,0 procent till 2 733 MSEK (930).
  • Den genomsnittliga beläggningsgraden uppgick till 39,1 procent jämfört med 17,5 procent under det första kvartalet föregående år.
  • Beläggningen påverkades negativt av omfattande restriktioner på Scandics marknader under januari och februari.
  • Marknaden förbättrades under slutet av kvartalet, och i mars steg Scandics beläggningsgrad till 53,5 procent.
  • Genomsnittligt rumspris (ARR) uppgick till 1 011 SEK (841) under kvartalet och genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) var 395 SEK (147).
  • Justerat EBITDA uppgick till -237 MSEK (-775). Resultatet påverkades positivt av erhållna statsstöd om 63 MSEK i det första kvartalet 2022 respektive 247 MSEK under motsvarande kvartal föregående år.
  • Exklusive IFRS 16 uppgick resultat per aktie till -2,73 SEK (-4,90).
  • Under kvartalet öppnades det nya hotellet Scandic Örebro Central med 160 rum.

Händelser efter balansdagen

  • Inför årsstämman 2022 föreslår Scandics valberedning Gunilla Rudebjer till ny styrelsemedlem medan Ingalill Berglund har avböjt omval.
  • I april öppnade Scandic Kiruna i Sverige med 230 rum.


VD-ord i korthet

Vi såg en positiv avslutning på det första kvartalet, efter en svag inledning. Under årets två första månader begränsades efterfrågan av de restriktioner som infördes i slutet av förra året. I takt med att dessa gradvis hävdes från början av februari skedde, som förväntat, en tydlig förbättring av efterfrågan och beläggningsgraden steg kraftigt från 25 procent i januari till 53,5 procent i mars.

Marknadsutvecklingen har varit fortsatt positiv under inledningen av det andra kvartalet. Beläggningen i april förväntas blir på ungefär samma nivå som mars, trots en negativ effekt av att påsken inföll i april. Bokningsläget för möten är starkt för de kommande månaderna och vi räknar dessutom med att hotellmarknaden i sommar kommer att gynnas av en betydligt högre evenemangsaktivitet än vi sett under de senaste två åren.

Det fruktansvärda kriget som brutit ut i Ukraina och det osäkra geopolitiska läget kan så klart få stora konsekvenser för världsekonomin, och vi följer utvecklingen noga. Så här långt har det dock inte haft någon väsentlig effekt på hotellefterfrågan i Norden.

Vi kommer fram till sommaren stärka vårt erbjudande med ett flertal nya attraktiva hotell. Vi har nyligen invigt Scandic Örebro Central och Scandic Kiruna och under det andra kvartalet öppnar vi ytterligare två svenska hotell i Göteborg och i Helsingborg. Dessutom genomför vi två hotellöppningar i centrala Köpenhamn i kvartalet, samtidigt som vi också återöppnar Scandic Holmenkollen utanför Oslo efter en omfattande renovering och utbyggnad. Det är så klart glädjande att vi kan introducera dessa nya hotell i en period med god hotellefterfrågan.

Som vi tidigare sagt har Scandic en tydlig ambition att ytterligare stärka motståndskraften i vår affärsmodell, för att säkerställa en högre och jämnare intjäning över tid. Detta sker på en rad områden. Vi ska se till att bibehålla de effektiviseringar som genomförts de senaste åren, framförallt inom centrala funktioner, samtidigt som vi fortsätter att arbeta aktivt med att förbättra vår hotellportfölj. Vi ser också potential att öka yteffektiviteten på våra hotell och att fortsätta ta steg mot en förbättrad lönsamhet inom vår restaurangverksamhet.

Lönsamhet kommer inte bara från lägre kostnader och högre effektivitet. De genomsnittliga rumspriserna på den nordiska hotellmarknaden är nu tillbaka på ungefär samma nivå som rådde alldeles innan pandemin och vi behöver nu också säkerställa att vi fullt ut kompenserar för den underliggande kostnads­inflationen.

Vi ser med tillförsikt fram emot en spännande period då vi kommer att stärka vårt erbjudande med ett flertal nya hotell i en förbättrad hotellmarknad.

 

Jens Mathiesen                                                                                                           
VD & koncernchef

 

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022  kl. 07.30 CET.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Vikström, Director Investor Relations
E-post: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 70 952 80 06

 

Rapportpresentation 27 april 2022  kl 09.00 CET

En presentation av rapporten sker i dag den 27 april kl 09.00 CET. Scandics VD & koncernchef Jens Mathiesen presenterar rapporten tillsammans med CFO Åsa Wirén i en webbsändning och telefonkonferens.


För deltagande per telefon, vänligen ring: Sverige: +46 8 505 583 53 , UK: +44 3333 009 262.

Ring gärna in 5 minuter innan start. Presentationen sker på engelska.


Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.


Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.scandichotelsgroup.com      

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt