Logotype

Boka hotell

Scandics boksluts­kommuniké 2021 – Positivt resultat och starkt kassaflöde

Finansiella rapporter | Finansiell information | 10 feb, 2022 | 07:30 CET | Regulatorisk

Sammanfattning av fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 175 procent till 3 783 MSEK (1 377).
 • Den genomsnittliga beläggningsgraden uppgick till 51,1 procent  jämfört med 55,1 procent föregående kvartal och 23,0 procent fjärde kvartalet 2020. Beläggningsgraden påverkades negativt av återinförda restriktioner i slutet av kvartalet.
 • Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) var 510 SEK (193).
 • Justerat EBITDA uppgick till 436 MSEK (-282). Resultatet påverkades positivt av erhållna statsstöd om 111 MSEK (226).
 • Fritt kassaflöde uppgick till 831 MSEK och nettoskulden minskade under kvartalet till 3 053 MSEK.
 • Exkl. IFRS 16 uppgick resultat per aktie till 0,65 SEK (-2,42).
 • Scandic har tecknat hyresavtal med Skanska om ett nytt klimatneutralt hotell i Sundsvall med 210 rum, med planerad öppning 2024.

Sammanfattning av året

 • Nettoomsättningen ökade med 35 procent till 10 086 MSEK (7 470).
 • Justerat EBITDA uppgick till 6 MSEK (-1 503).
 • Erhållna statsstöd uppgick till 693 MSEK (726).
 • Genomsnittlig beläggningsgrad för 2021 var 38,0 procent (28,7) medan RevPAR uppgick till 364 SEK (271)
 • Exkl. IFRS 16 uppgick resultat per aktie till -5,75 SEK (-38,62).
 • Fritt kassaflöde var 185 MSEK trots en mycket svag inledning av året.
 • I mars genomfördes en placering av konvertibler som tillförde en bruttolikvid om 1 609 MSEK.


VD-ord i korthet

Vi är nöjda med att rapportera fortsatt resultatförbättring för Q4, trots en svag avslutning på kvartalet. Den kraftiga förstärkningen av efterfrågan som inleddes i somras höll i sig i oktober och november. Däremot ledde den snabba spridningen av omikron till nya restriktioner under december vilket innebar försämrad beläggning under de sista veckorna av 2021.

Trots en svag inledning på året tror vi på en snabb återhämtning av hotellmarknaden nu när i princip alla restriktioner som infördes i slutet av året har hävts. Utvecklingen från förra sommaren visade tydligt att den underliggande efterfrågan är stark och när marknaden vänder går det snabbt.

Bokningsläget för möten under andra kvartalet är starkt och vi räknar med att evenemangsaktiviteten i sommar blir högre än förra året, vilket förväntas driva hotellefterfrågan.

Kassaflödet var fortsatt starkt i kvartalet vilket har varit av högsta prioritet. På bara sex månader har nettoskulden reducerats med drygt 1 300 MSEK. Detta ger oss utrymme att hantera en temporärt svag inledning av året kombinerat med investeringar avseende nya hotell som öppnas under året.

Scandic är nu inne i en aktiv period med ett flertal öppningar av nya hotell under det första halvåret, vilket stärker vår position på viktiga destinationer. Inför sommaren öppnar vi bland annat vårt största hotell någonsin, det nybyggda Scandic Spectrum, med ett helt unikt läge i centrala Köpenhamn.

Vi presenterade nyligen avtal om ett nytt spännande hotell i Sundsvall med planerad öppning 2024. Vi har en ambition att stärka vår pipeline, där det av förklarliga skäl varit begränsat med nytillskott sedan pandemin bröt ut. Dessutom ska vi omförhandla omkring 15 procent av våra hyresavtal som löper ut 2022-23.

Jag vill rikta ett stort tack till våra medarbetare som under ett år med extrema svängningar fortsatt att erbjuda utmärkt service till våra gäster.

Scandic har lanserat en rad kommersiella initiativ under året. Vi har fortsatt högt fokus på att utveckla vårt erbjudande för att möta den strukturella tillväxten för fritidsresande och för att fånga upp ett delvis förändrat mötesbeteende bland våra företagskunder. Vi lägger stor vikt vid att ytterligare stärka motståndskraften i vår affärsmodell, för att säkerställa en högre och jämnare intjäning över tid.

Med en välinvesterad hotellportfölj och med hög effektivitet står Scandic väl rustat inför ett spännande 2022.
 

Jens Mathiesen                                                                                                                          
VD & koncernchef

 

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022  kl. 07.30 CET.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Vikström, Director Investor Relations
E-post:
henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 70 952 80 06

 

Rapportpresentation 10 februari 2022  kl 09.00 CET

En presentation av rapporten sker i dag den 10 februari kl 09.00 CET. Scandics VD & koncernchef Jens Mathiesen presenterar rapporten tillsammans med CFO Jan Johansson i en webbsändning och telefonkonferens.


För deltagande per telefon, vänligen ring: Sverige: +46 8 505 583 69, UK: + 44 333 3009 260.

Ring gärna in 5 minuter innan start. Presentationen sker på engelska.


Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

 
Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.scandichotelsgroup.com      

Prenumerera

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Kontakt