Boka hotell

Incitamentsprogram

Målet med att ha långsiktiga incitamentsprogram är att skapa ett långsiktigt engagemang i Scandic, att attrahera och behålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner samt att säkerställa aktieägarperspektivet.

Långsiktiga incitamentsprogram utgör ett komplement till fast lön och rörlig lön, med deltagare som nomineras efter bl.a. kompetens och prestation. Utfallet beror på hur vissa förutbestämda prestationskrav uppfylls.

För mer information om Scandic’s nuvarande incitamentsprogram, vänligen se årsredovisningen för 2017 not 06 (sidorna 99 – 100) och protokollet från årsstämman.