Boka hotell
Scandic Copenhagen, Köpenhamn, Danmark

Hotellportfölj

En välinvesterad hotellportfölj med Nordens största geografiska räckvidd

Per den 31 december 2018 hade Scandic cirka 52 000 hotellrum i drift, fördelat på 268 hotell i sex länder, varav 242 med hyresavtal. Dessutom hade man 15 hotell med nära 6 000 rum i sin pipeline.

Portföljen som har Nordens största geografiska räckvidd består av hotell belägna i större städers citykärna, affärscentra, flygplatser, längs de stora vägarna eller i natursköna omgivningar.

Hotellen varierar i sin utformning beroende på läge och typ av hotell – men Scandics populära standarderbjudande finns alltid på samtliga hotell.

 

 

Hotell och rum i drift och under utveckling per land

I drift Under utveckling
Hotell av vilka leasade Rum av vilka leasade Hotell Rum
Sverige 85 79 17 446 16 655 3 1 092
Norge 85 67 15 702 13 450 3 1 052
Danmark 26 25 4 621 4 411 3 1 325
Finland 66 65 12 206 12 139 4 1 446
Europa 6 6 1 718 1 718 2 740
Totalt 268 242 51 693 48 373 15 5 655
Ändring i kvartalet -2 -2 -239 -244 2 708

Per 31 december 2018