Boka hotell

Valberedning 2020

Valberedningen inför Scandics årsstämma 2020 utgörs enligt valberedningens instruktion av Scandics tre största aktieägare per 31 augusti 2019 samt styrelsens ordförande och har följande sammansättning:
  • Kristina Patek, Stena Sessan AB, valberedningens ordförande
  • Joel Lindeman, Novobis AB
  • Dick Bergqvist, AMF Försäkring och Fonder
  • Per G Braathen, styrelsens ordförande

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@scandichotels.com senast den 31 december 2019.

Årsstämman kommer att äga rum måndagen den 11 maj 2020 på Vasateatern, Scandic Grand Central i Stockholm.