Scandic

Boka hotell

Styrelse

Scandics styrelse består av nio ledamöter samt en arbetstagarrepresentant.

Verkställande direktör ingår inte i styrelsen.

Per G. Braathen

Per G. Braathen

Styrelseordförande sedan 2018. Ledamot sedan 2007. Medlem i ersättningsutskottet. Medlem i investeringsutskottet.

Styrelseordförande sedan 2018. Ledamot sedan 2007. Medlem i ersättningsutskottet. Medlem i investeringsutskottet.

Född: 1960. Norsk medborgare.

Utbildning: MBA från Schiller University London, Storbritannien.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Braathens Regional Airlines (BRA), Bramora Ltd , Styrelseordförande & VD Braganza AB. Styrelsesledamot i Wayday Travel AS.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande/VD Tjæreborg, Always och Saga Tours. Styrelseordförande Escape Travel A/S SunHotels AG. Styrelseledamot i Arken Zoo Holding AB och Kristiansand Dyrepark AS, Ticket Leisure Travel AB och Ticket Biz AB.

Antal aktier i Scandic: 646 781 (privat och via bolag)

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Ingalill Berglund

Ingalill Berglund

Ledamot sedan 2016. Ordförande i revisionsutskottet.

Född: 1964. Svensk medborgare.

Utbildning: Högre ekonomisk specialkurs, Frans Schartau.

Övriga nuvarande uppdrag: Tf. VD AxFast AB. Styrelseledamot i Veidekke ASA, AxFast AB, Kungsleden AB (publ), Bonnier Fastigheter AB, Stiftelsen Danvikshem samt Handels­banken Regionbank Stockholm. Ledamot i Balco Group AB samt i Juni Strategi och Analys AB.

Tidigare uppdrag: VD samt CFO inom Atrium Ljungberg AB. Tjugo års erfarenhet av fastighets-­branschen.

Antal aktier i Scandic: 3 000

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Grant Hearn

Grant Hearn

Ledamot sedan 2014. Medlem i ersättningsutskottet. Ordförande i investeringsutskottet.

Född: 1958. Brittisk medborgare.

Utbildning: Diplomutbildning inom hotell och turism, Shannon College of Hotel Management, Irland.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Amaris Hospitality, Shearings Holidays Ltd.

Tidigare uppdrag: Styrelseordfärande i The Hotel Collection. Styrelseledamot i London & Partners Ltd, Thame and London Ltd, TLLC Group Holdings Ltd och Travelodge Hotels Ltd.

Antal aktier i Scandic: 3 000

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Christoffer Lundström

Christoffer Lundström

Ledamot sedan 2016. Medlem i revisionsutskottet.

Född: 1973. Svensk medborgare.

Utbildning: Bachelor of Arts vid Webster University och Hotel Management Diploma vid HOSTA.

Övriga nuvarande uppdrag: Ägare och VD för investmentbolaget RCL Holding AB. Styrelseledamot i Collector AB, Feelgood Svenska AB, Rasta Group AB, Provobis Invest AB, Harrys Pubar AB, RCL Holding AB, KL Capital AB, Future Pawnbroker AB och Tableflip Entertainment AB. Styrelseordförande i AM Brands AB.

Antal aktier i Scandic: 230 000 (Därutöver äger Rolf Lundström/Novobis 16 803 800 aktier)

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej (Rolf Lundström/Novobis)

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Susanne Mørch Koch

Susanne Mørch Koch

Ledamot sedan 2019. Medlem i revisionsutskottet.

Född: 1973. Dansk medborgare.

Utbildning: Corporate Leader and Crisis Management, Harvard Business School, Master of Science in International Business Administration and Modern Languages från Copenhagen Business School.

Övriga nuvarande uppdrag: VD för Danske Spil A/S sedan 2017 och styrelseledamot för Coop
Danmark A/S sedan 2016.

Tidigare uppdrag: Flertalet chefspositioner inom DSB-koncernen mellan 2002-2006 samt 2008-2017, varav 2013-2017 som Chief Commercial Officer och medlem i koncernens ledningsgrupp, Chief Commercial Officer på Arriva Skandinavien 2006-2007, och Head of Business Development, Marketing and Communication, på KPMG Danmark 2007-2008.

Antal aktier i Scandic: 

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Riitta Savonlahti

Riitta Savonlahti

Ledamot sedan 2019. Ordförande i ersättningsutskottet.

Född: 1964. Finsk medborgare.

Utbildning: Master of Science in Economics, University of Vaasa, Finland

Övriga nuvarande uppdrag: Executive Vice President, Human Resources, och medlem i koncernledningen för UPM-Kymmene Corporation, medlem i det finska pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens Supervisory Board, i arbetsmarknadsutskottet i Finlands Skogsindustriförening (FFIF) och i arbets-, utbildnings- och kompetensutskott på Finlands handelskammare.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Posti Group Oyj under 2008-2015 och i Management Institute of Finland MIF under 2012-2014, HR-chef på Elcoteq Network Corporation 2001-2004 och Raisio Group 2000-2001.

Antal aktier i Scandic:

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Martin Svalstedt

Martin Svalstedt

Ledamot sedan 2017. Medlem i revisionsutskottet. Medlem i investeringsutskottet.

Född: 1963. Svensk medborgare.

Utbildning: Civilekonomexamen, Karlstads Universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: Vd och koncernchef för Stena Adactum AB och Stena Sessan AB, Styrelseordförande i Ballingslöv International, Gunnebo och Stena Renewable. Vice styrelseordförande i Envac. Styrelseledamot i Svedbergs, Stena Sessan och Stena Adactum. Medlem i Stena Sphere Coordination Group.

Tidigare uppdrag:  Styrelseordförande för  MEDA, Envac, Mediatec Group & Blomsterlandet.  Erfarenhet från operativt arbete såsom CFO på Capio och andra seniora finansiella roller.

Aktieinnehav:  60 000 (Därutöver äger Stena Sessan AB 17 947 735 aktier)

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej (Stena)

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Fredrik Wirdenius

Fredrik Wirdenius

Ledamot sedan 2015. Medlem i investeringsutskottet.

Född: 1961. Svensk medborgare.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag: Vd i Vasakronan AB. Styrelseledamot i RICS Sverige.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Vasakronan AB.

Antal aktier i Scandic: 3 134

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Marianne Sundelius

Marianne Sundelius

Styrelseledamot sedan 2017. Arbetstagarrepresentant.

Född: 1967. Svensk medborgare.

Utbildning: Gymnasium, Konsument Ekonomisk, Högskolekurser i Ledarskap, Psykologi,

Övriga nuvarande uppdrag: –

Tidigare uppdrag: Arbetstagarrepresentant Bolagsstyrele Sara Hotels AB , ArbetstagarrepresentantReso Hotels AB.

Antal aktier i Scandic: –

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Nej (arbetstagarrepresentant)