Scandic

Boka hotell

Styrelse

Scandics styrelse består av sju ledamöter samt en arbetstagarrepresentant.

Verkställande direktör ingår inte i styrelsen.

Per G. Braathen

Per G. Braathen

Styrelseordförande sedan 2018. Ledamot sedan 2007. Ordförande i Ersättningsutskottet. Medlem i investeringsutskottet.

Född: 1960.

Nationalitet: Norsk.

Utbildning: MBA från Schiller University London, Storbritannien.

Övriga nuvarande uppdrag: Ägare och Styrelseordförande i Braganza, Styrelseordförande i Braathens Regional Airlines AB (BRA) och Bramora Ltd. Styrelseledamot i Escape Travel AS, Wayday Travel och Parque Reunidos S.A. Industrial advisor till EQT.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande/VD Tjæreborg, Always och Saga Tours. Styrelseordförande Escape Travel A/S SunHotels AG. Styrelseledamot i BRAbank ASA, Arken Zoo Holding AB, Kristiansand Dyrepark AS, Ticket Leisure Travel AB och Ticket Biz AB.

Antal aktier i Scandic: 1 433 305 (privat och via bolag)

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Ingalill Berglund

Ingalill Berglund

Ledamot sedan 2016. Ordförande i Revisionsutskottet.

Född: 1964. 

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Högre ekonomisk specialkurs, Frans Schartau.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Veidekke ASA, AxFast AB, Kungsleden AB, Balco Group AB, Bonnier Fastigheter AB, Fastighets AB Stenvalvet, Stiftelsen Danviks Hospital samt i Juni Strategi och Analys AB.

Tidigare uppdrag: Vd samt CFO inom Atrium Ljungberg AB. Tf. Vd AxFast AB. Tjugofem års erfarenhet av fastighetsbranschen.

Antal aktier i Scandic: 9 284

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Grant Hearn

Grant Hearn

Ledamot sedan 2014. Medlem i Ersättningsutskottet. Ordförande i Investeringsutskottet.

Född: 1958. 

Nationalitet: Brittisk.

Utbildning: Diplomutbildning inom hotell och turism, Shannon College of Hotel Management, Irland.

Övriga nuvarande uppdrag: 

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i The Hotel Collection, Amaris Hospitality, Shearings Holidays Ltd och UK Hospitality. Styrelseledamot i London & Partners Ltd, Thame and London Ltd, TLLC Group Holdings Ltd och Travelodge Hotels Ltd.

Antal aktier i Scandic: 5 568

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Kristina Patek

Kristina Patek

Ledamot sedan 2020. Medlem i Rrevisionsutskottet.

Född: 1969. 

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Ekonomie magister, Uppsala universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: Senior Investment Director på Stena Sessan, Styrelseledamot i Didner & Gerge Fonder, Resurs Holding AB och Doktor24 Group.

Tidigare uppdrag: Managementkonsult på Accenture and Cell Network, Investment Manager på Ratos, Partner på private equity-fonden Scope samt Head of M&A på Tieto Corporation.

Antal aktier i Scandic: 3 029 (Därutöver äger Stena Sessan AB 37 974 365 aktier) 

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Martin Svalstedt

Martin Svalstedt

Ledamot sedan 2017. Medlem i Revisionsutskottet. Medlem i Ersättningsutskottet.

Född: 1963. 

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Civilekonomexamen, Karlstads Universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Gunnebo Holding AB och Stena International SA.

Tidigare uppdrag: VD i Stena Adactum och Stena Sessan. CFO på Capio och andra seniora finansiella roller. Styrelseordförande i Ballingslöv International, Meda, Gunnebo, Stena Renewable, Envac, Mediatec Group och Blomsterlandet. Styrelseledamot i Midsona, Song Networks m.fl

Aktieinnehav: 153 490 

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Therese Cedercreutz

Therese Cedercreutz

Ledamot sedan 2021. Medlem i Investeringsutskottet.

Född: 1969. 

Nationalitet: Finsk.

Utbildning: M.Sc Ekonomi, Åbo Akademi.

Övriga nuvarande uppdrag: Senoir Advisor, Miltton Group. Styrelseordförande i EAB Group Oyj. Styrelseledamot i Tokmanni Oyj och Vieser Oyj.

Tidigare uppdrag: Grundare och vd, Strategy and Design Consultanct Inc, vd och COO, 358 Advertising Agency, VP Business Development på Spoiled Milk, Director Global Marketing på F-Secure Oyj, Director Sales and Business Development EMEA på THQ Wireless och styrelseledamot i HappyOrNot.

Aktieinnehav: 0

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Fredrik Wirdenius

Fredrik Wirdenius

Ledamot sedan 2015. Medlem i Investeringsutskottet.

Född: 1961. 

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Willhem AB, Hållbo AB och 3E Property AB. Styrelseledamot i Kungsleden AB, Assemblin Financing AB, Axfast AB och Nobelhuset AB.

Tidigare uppdrag: Vd i Vasakronan AB. Flertalet ledande befattningar inom Skanska.

Antal aktier i Scandic: 5 816

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Marianne Sundelius

Marianne Sundelius

Styrelseledamot sedan 2017. Arbetstagarrepresentant.

Född: 1967. 

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Gymnasium, Konsument Ekonomisk, Högskolekurser i Ledarskap, Psykologi,

Övriga nuvarande uppdrag: –

Tidigare uppdrag: Arbetstagarrepresentant Bolagsstyrele Sara Hotels AB , Arbetstagarrepresentant Reso Hotels AB.

Antal aktier i Scandic: 0

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Nej, (arbetstagarrepresentant)

Pressmeddelanden

Scandic på Instagram