Scandic

Boka hotell

Scandic Europa, Göteborg, SverigeScandic Europa, Göteborg, Sverige

Redovisningsprinciper

Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de är antagna av EU.

Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, vilket i huvudsak innebär att IFRS tillämpas med vissa undantag och tillägg.

Nya och omarbetade standarder och tolkningar som tillämpats från den 1 januari 2014 är IFRS 10, IFRS 11 och IFRS 12.

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.