Boka hotell
Scandic Berlin Potsdamer Platz, Berlin, Tyskland

Ersättning till ledamöter i styrelsen och dess utskott

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen.

Vid bolagsstämman den 26 april 2018 beslutades att styrelsens ledamöter ska, på årsbasis, vara berättigade till arvode enligt följande: ersättning om 750 000 kr (720 000 kr) till styrelsens ordförande och 340 000 kr vardera (330 000 kr) för resterande stämmovalda styrelseledamöter.

Därutöver är revisionsutskottets ordförande berättigad till 150 000 SEK (oförändrat) och de andra medlemmarna av revisionsutskottet till 50 000 SEK vardera (oförändrat).

Ersättningsutskottets ordförande är berättigad till 100 000 SEK (oförändrat) och resterande medlemmar av ersättningsutskottet till 50 000 SEK vardera (oförändrat).

Ingen ytterligare ersättning utgår till medlemmarna av investeringsutskottet.