Scandic

Boka hotell

Styrelse

Scandics styrelse består av sju ledamöter, inklusive en arbetstagarrepresentant.

Per G. Braathen

Per G. Braathen

Styrelseordförande sedan 2018. Ledamot sedan 2007. Medlem i ersättningsutskottet. Medlem i investeringsutskottet.

Styrelseordförande sedan 2018. Ledamot sedan 2007. Medlem i ersättningsutskottet. Medlem i investeringsutskottet.

Född: 1960. Norsk medborgare.

Utbildning: MBA från Schiller University London, Storbritannien.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Braathens Regional Airlines (BRA), Bramora Ltd , Styrelseordförande & VD Braganza AB. Styrelsesledamot i Wayday Travel AS.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande/VD Tjæreborg, Always och Saga Tours. Styrelseordförande Escape Travel A/S SunHotels AG. Styrelseledamot i Arken Zoo Holding AB och Kristiansand Dyrepark AS, Ticket Leisure Travel AB och Ticket Biz AB.

Antal aktier i Scandic: 1 433 305 (privat och via bolag)

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Ingalill Berglund

Ingalill Berglund

Ledamot sedan 2016. Ordförande i revisionsutskottet.

Född: 1964. Svensk medborgare.

Utbildning: Högre ekonomisk specialkurs, Frans Schartau.

Övriga nuvarande uppdrag: Tf. VD AxFast AB. Styrelseledamot i Veidekke ASA, AxFast AB, Kungsleden AB (publ), Bonnier Fastigheter AB, Stiftelsen Danvikshem samt Handels­banken Regionbank Stockholm. Ledamot i Balco Group AB samt i Juni Strategi och Analys AB.

Tidigare uppdrag: VD samt CFO inom Atrium Ljungberg AB. Tjugo års erfarenhet av fastighets-­branschen.

Antal aktier i Scandic: 9 284

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Kristina Patek

Kristina Patek

Ledamot sedan 2020

Född: 1969. Svensk medborgare.

Utbildning: Ekonomie magister, Uppsala universitet.

Övriga nuvarande uppdrag:Senior Investment Director på Stena Sessan, styrelseledamot i Didner & Gerge Fonder och Resurs Holding AB. 

Tidigare uppdrag: Managementkonsult på Accenture and Cell Network, Investment Manager på Ratos, Partner på private equity-fonden Scope samt Head of M&A på Tieto Corporation.

Antal aktier i Scandic: 1 500 (Därutöver äger Stena Sessan AB 37 974 365 aktier) 

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Grant Hearn

Grant Hearn

Ledamot sedan 2014. Medlem i ersättningsutskottet. Ordförande i investeringsutskottet.

Född: 1958. Brittisk medborgare.

Utbildning: Diplomutbildning inom hotell och turism, Shannon College of Hotel Management, Irland.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Amaris Hospitality, Shearings Holidays Ltd.

Tidigare uppdrag: Styrelseordfärande i The Hotel Collection. Styrelseledamot i London & Partners Ltd, Thame and London Ltd, TLLC Group Holdings Ltd och Travelodge Hotels Ltd.

Antal aktier i Scandic: 5 568

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Martin Svalstedt

Martin Svalstedt

Ledamot sedan 2017. Medlem i revisionsutskottet. Medlem i investeringsutskottet.

Född: 1963. Svensk medborgare.

Utbildning: Civilekonomexamen, Karlstads Universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Gunnebo AB.

Tidigare uppdrag:  Styrelseordförande för  MEDA, Envac, Mediatec Group & Blomsterlandet.  Erfarenhet från operativt arbete såsom CFO på Capio och andra seniora finansiella roller.

Aktieinnehav: 153 490 

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Fredrik Wirdenius

Fredrik Wirdenius

Ledamot sedan 2015. Medlem i investeringsutskottet.

Född: 1961. Svensk medborgare.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag: Vd i Vasakronan AB. Styrelseledamot i RICS Sverige.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Vasakronan AB.

Antal aktier i Scandic: 5 816

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Marianne Sundelius

Marianne Sundelius

Styrelseledamot sedan 2017. Arbetstagarrepresentant.

Född: 1967. Svensk medborgare.

Utbildning: Gymnasium, Konsument Ekonomisk, Högskolekurser i Ledarskap, Psykologi,

Övriga nuvarande uppdrag: –

Tidigare uppdrag: Arbetstagarrepresentant Bolagsstyrele Sara Hotels AB , ArbetstagarrepresentantReso Hotels AB.

Antal aktier i Scandic: 0

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Nej (arbetstagarrepresentant)