Logotype

Boka hotell

MngfaldendelavScandicsDNA.jpeg

Mångfald en del av Scandics DNA

Nyheter | Hållbarhet | 12 jun, 2013 | 10:58 CEST
Att arbeta med mångfaldsfrågor är en självklarhet för Scandic. Det är därför extra glädjande när vi uppmärksammas för det. På nationdaldagen fick Ben Boulakmine, hotelldirektör i Sundsvall, ta emot en fin utmärkelse för mångfald i arbetslivet. Samma vecka var HR-direktör Henrik Dider inbjuden till riksdagen av integrationsminister Erik Ullenhag för att medverka i en paneldiskussion i samma ämne.

Att arbeta med mångfaldsfrågor är en självklarhet för Scandic. Det är därför extra glädjande när vi uppmärksammas för det. På nationaldagen fick Ben Boulakmine, hotelldirektör på Scandic Sundsvall City och Scandic Sundsvall Nord, ta emot kommunens finaste utmärkelse för mångfald i arbetslivet. Motiveringen lyder:

"Stipendiet tilldelas Ben Boulakmine, Scandic Sundsvall Nord, som framgångsrik entreprenör och förebild för "nya" svenskar. Ben Boulakmine är en levande ambassadör och ett gott exempel för alla dem som vill främja den etniska mångfalden i arbetslivet.

Genom sitt engagemang ger Ben mångfalden en plats på agendan i företagen. Ben kan göra det ovanliga och oväntade men alltid med bibehållen respekt för sin omvärld. Genom att överlämna utmärkelsen för arbete med mångfald i arbetslivet vill NAVI (nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) uppmärksamma och uppmuntra Ben Boulakmines engagemang och framsynthet i mångfaldsarbetet."

Samma vecka var Scandics HR-direktör Henrik Dider inbjuden till riksdagen av integrationsminister Erik Ullenhag för att medverka i en paneldiskussion i samma ämne. Henrik berättade bland annat om hur det är en självklarhet att säkerställa att alla medarbetare har förutsättningar att verka på Scandic oavsett bakgrund, kön, sexuell läggning eller religiös övertygelse. Bland annat finns det sedan 2005 två olika typer av huvudbonad i uniformsutbudet och då scheman läggs tas hänsyn till religiösa högtider etc.

Scandic är också stolt partner till "Mitt Liv", organisationen som arbetar för ökad mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden.

 

Bilder

  • MngfaldendelavScandicsDNA.jpeg
  • HenrikDiderHRdirektrScandic.jpeg
  • BenBoulakminehotelldirektrScandicSundsvall.jpeg

Prenumerera

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.