Logotype

Boka hotell

PositivthalvrfrScandic.jpeg

Positivt halvår för Scandic

Pressmeddelande | Hotellportfölj | 23 jul, 2012 | 08:00 CEST
Scandic Hotels koncernen behåller sin ledande position på den nordiska hotellmarknaden och fortsätter att redovisa stark tillväxt trots dämpad effekt på hotellmarknaden till följd av det instabila ekonomiska läget i Europa. Under första halvåret 2012 ökade intäkterna med 10 procent och rörelseresultatet med 30 procent jämfört med föregående år.

Scandic Hotels koncernen behåller sin ledande position på den nordiska hotellmarknaden och fortsätter att redovisa stark tillväxt trots dämpad effekt på hotellmarknaden till följd av det instabila ekonomiska läget i Europa. Under första halvåret 2012 ökade intäkterna med 10 procent och rörelseresultatet med 30 procent jämfört med föregående år.

Under första halvåret ökade intäkterna med 10,3 procent där like-for-like portföljen växte med 3,1 procent och nya hotellöppningar bidrog med 6,9 procent. I juni 2012 öppnades Scandics tredje hotell i Aarhus, Danmark och Scandics tredje hotell i Tampere, Finland. De flaggskepp som öppnades 2011; Scandic Victoria Tower och Scandic Grand Central i Stockholm samt Scandic Forus i Stavanger har bidragit starkt till både intäkts- och resultattillväxt. Total rumskapacitet uppgår idag till 29 314 rum och flera nyöppningar och byggprojekt ligger i pipeline med ytterligare 1 811 rum i Norge, Finland och Tyskland.

Konferens och restaurang

Ett av Scandics satsningsområden under 2012 är mötes- och konferensverksamheten samt utveckling av restaurangerna som står för 31 procent av Scandics totala intäkter. Koncernens konferens- och restaurangverksamhet ökade med 11,8 procent jämfört med föregående år. Hotellen fungerar som mötesplatser för boende-, restaurang- och konferensgäster. Scandic utvecklar även olika koncept som är framtagna utifrån gästernas önskemål. 

- Vår kärnverksamhet står på tre ben; boende, konferens och restaurang. Inom dessa områden konceptutvecklar vi delar av våra erbjudanden. Vår senaste kundmätning visar även en klar förbättring av vår servicegrad. När allt kommer omkring handlar det om att skapa en trevlig hemkänsla och få gäster att trivas, säger Anders Ehrling, CEO Scandic Hotels.

Effektiviseringsvinster

Den fortsatta instabiliteten inom euroområdet har haft en dämpande effekt på hotellmarknaden i Europa. De nordiska marknaderna har för första halvåret visat en svag men positiv tillväxt drivet av ökade genomsnittspriser medan ökad rumskapacitet på många av Scandics huvuddestinationer har haft en negativ påverkan på beläggningsgraderna. Scandic har kontinuerligt arbetat med att nyttja stordriftsfördelar inom t ex inköp, effektivisering av supportfunktioner och etablering av excellence centers som också har bidragit till ökade rörelsemarginaler. 

Resultat för perioden januari-juni 2012

  • Intäkterna ökade med 10,3 % till 443,6 (402,2) MEUR. För jämförbara hotell samt vid oförändrade valutakurser ökade intäkterna med 3,1 %.
  • Intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) ökade med 3,5 %. För jämförbara hotell och vid oförändrade valutakurser ökade RevPAR med 0,8 %.
  • Rörelseresultatet (EBITDA) ökade med 30,4% till 32,6 (25,0) MEUR, motsvarande en rörelsemarginal på 7,4 (6,2)%. Resultatet belastas med öppningskostnader för nya hotell om 3,9 (3,4) MEUR.
  • Under året har hittills 2 nya hotell med sammanlagt 428 rum öppnat.     

För fullständig resultatrapport, se bifogat pressmeddelande (PDF)

För mer information kontakta:

Anders Ehrling, CEO Scandic +46 8 51735167
Gunilla Rudebjer, CFO Scandic +46 8 51735164
Margareta Thorgren, VP Group Communication Scandic +46 8 51735254

Bilder

  • PositivthalvrfrScandic.jpeg

Prenumerera

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.